Stb. 2017, 424 Begeleid rijden bij 17 jaar

Wet van 25-10-2017, Stb. 2017, 424

Wet tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van begeleid rijden

—Deze wet strekt ertoe om de systematiek van het begeleid rijden definitief in te voeren. Met het begeleid rijden voor jongeren tussen de 17 en 18 jaar is sinds 1 november 2011 geëxperimenteerd. Naar aanleiding van de positieve evaluatie van deze experimenten wordt deze mogelijkheid nu permanent gemaakt. Kern is dat de jongeren die de leeftijd van zeventien jaren hebben bereikt overeenkomstig de bij algemene maatregel van bestuur gestelde voorwaarden een rijbewijs voor de categorie B kunnen aanvragen. Het blijft daarnaast uiteraard mogelijk om te wachten tot de leeftijd van achttien jaren is bereikt. Het is de houder van het in het kader van begeleid rijden behaalde rijbewijs verboden om, totdat hij achttien jaar is geworden, een motorrijtuig van de categorie B te besturen:

  • zonder geldige begeleiderspas;
  • buiten Nederland;
  • zonder dat er op de zitplaats naast hem een op de geldige begeleiderspas voorkomende begeleider zit, die bovendien voldoet aan de aan die begeleider gestelde eisen.

De wet bevat vooral bepalingen die de positie van de begeleider betreffen en bepalingen die het rijden zonder begeleider, met een begeleider die onder invloed verkeert of met een persoon die wel op de begeleiderspas staat, maar die niet op de zitplaats naast de bestuurder zit, verbieden. Tevens wordt de termijn aangepast gedurende welke deelnemers aan begeleid rijden als beginner worden aangemerkt.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 22-02-2018, Stb. 2018, 72

Besluit houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Wet van 25 oktober 2017 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van begeleid rijden (Stb. 2017, 424) en van artikel II, onderdeel b, onder 2° en 3°, van de Wet van 28 september 2016, houdende wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de introductie van de bevoegdheid tot het bevelen van een middelenonderzoek bij geweldplegers en enige daarmee samenhangende wijzigingen van de Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 2016, 353)

De wet en het genoemde artikel­onderdeel treden in werking met ingang van 15-03-2018.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.