Stb 2017, 353 Beëindiging uitkeringen terroristische uitreizigers

Besluit van 22-09-2017, Stb. 2017, 353 en inwerkingtredingsbesluit van 22-09-2017, Stb. 2017, 354

Besluit tot wijziging van het Besluit politiegegevens en het Besluit SUWI in verband met het creëren van een grondslag voor het verstrekken van een melding door de politie ten behoeve van het beëindigen van een uitkering, toeslag of studiefinanciering bij deelname aan een terroristische organisatie en het uitwerken van de gegevensuitwisseling tussen de uitvoeringsinstanties en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten behoeve van de beëindiging van uitkeringen bij deelname aan een terroristische organisatie

– Dit ontwerpbesluit regelt de aanpassing van het Besluit politiegegevens en het Besluit SUWI die noodzakelijk is in verband met de Wet van 16 januari 2017 tot wijziging van de socialezekerheidswetgeving, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet studiefinanciering BES, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met opname van een grondslag in deze wetgeving voor beëindiging van uitkeringen, studiefinanciering en toeslagen bij deelname aan een terroristische organisatie (Stb. 2017, 78) (de wet). Om erachter te kunnen komen of een persoon die een uitkering, toeslag of studiefinanciering ontvangt tevens als uitreiziger moet worden aangemerkt, is het voor het UWV, de SVB, DUO, Belastingdienst of het college van B&W van een gemeente van belang dat zij doelgericht een melding met dit signaal van de opsporingsdiensten of inlichtingen- en ­veiligheidsdiensten ontvangt. In onderhavige wijziging van het Besluit SUWI wordt geregeld dat voor de uitvoering van de beëindigingsgronden de Inspectie SZW de beschikking krijgt over gegevens of een persoon wel of niet een uitkering of studiefinanciering ontvangt en van welke uitvoeringsinstantie de persoon de betreffende uitkering ontvangt. Na inbreng van deze gegevens in de ‘Contraterrorisme Informatiebox’ kan vervolgens het ­ambtsbericht van de AIVD of proces-verbaal van de politie waarin een persoon wordt aangemerkt als uitreiziger gericht worden verstuurd naar de uitvoeringsinstantie die aan die uitreiziger een uitkering verstrekt. Vervolgens kan na marginaal onderzoek van de uitvoeringsinstantie desbetreffende uitkering meteen, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke regels, worden beëindigd.

Inwerkingtreding met ingang van 01-10-2017.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.