Stb. 2012, 319 Beëindiging publieke taak Wereldomroep

Wet van 28-6-2012, Stb. 2012, 319

Wet tot wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met aanpassing van de rijksmediabijdrage, beëindiging van de wettelijke taken van de Stichting Radio Nederland Wereldomroep en aanpassingen van meer technische aard

—Deze wijziging van de Mediawet 2008 bevat de verlaging van de rijksmediabijdrage en de opheffing van de Wereldomroep als publieke media-instelling. Voorts regelt de wet de uitbreiding van subsidiemogelijkheden voor het Stimuleringsfonds voor de pers en het voorschrift dat de omroepen een samenvatting van de jaarrekening in hun jaarverslag moeten opnemen. Verder wordt de minimumcontributie voor het lidmaatschap van een omroepvereniging verhoogd, een minimumcontributie voor personen jonger dan 25 jaar ingevoerd en tegelijkertijd niet langer toegestaan dat omroepverenigingen leden werven met cadeaus.

Inwerkingtreding gedeeltelijk m.i.v. 1-1-2013 en gedeeltelijk op een bij kb te bepalen tijdstip.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 10-9-2012, Stb. 2012, 421

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 28 juni 2012 tot wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met aanpassing van de rijksmediabijdrage, beëindiging van de wettelijke taken van de Stichting Radio Nederland Wereldomroep en aanpassingen van meer technische aard (Stb. 2012, 319)

—De wet treedt met uitzondering van artikel I, onderdelen E, H, J, punt 4, Q, U, AA, GGa, JJa, WW, XX en YY, in werking met ingang van 1 januari 2013. Artikel I, onderdelen E, Q, U, GGa, JJa, WW, XX en YY, treedt in werking met ingang van 22 september 2012.


Inwerkingtredingsbesluit van 20-11-2014, Stb. 2014, 461

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel AA, van de Wet van 28 juni 2012 tot wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met aanpassing van de rijksmediabijdrage, beëindiging van de wettelijke taken van de Stichting Radio Nederland Wereldomroep en aanpassingen van meer technische aard

—Artikel I, onderdeel AA, van de wet treedt in werking met ingang van 01-01-2015 voor zover het betreft vervanging van artikel 2.137, eerste en tweede lid, van de Mediawet 2008.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.