Stb. 2019, 153 Basisregistraties ondergrond II

Wet van 27-03-2019, Stb. 2019, 153

Wet tot wijziging van de Wet basisregistratie ondergrond (bronhouderschap modellen, kwaliteitscontrole en enkele verbeteringen)

—Per 1 januari 2018 is de ‘eerste tranche’ van de de Wet basisregistraties ondergrond (Wet Bro) in werking getreden. Deze wet regelt de ‘tweede tranche’. Om de tweede tranche te kunnen realiseren is het noodzakelijk om de Wet Bro op een aantal punten te wijzigen, te weten op de onderwerpen bronhouderschap van modellen, en kwaliteitscontrole. Verder worden enkele verbeteringen doorgevoerd. Bij het nader vormgeven van bronhouderschap van modellen is het gewenst om de details in gedelegeerde regelgeving te kunnen specificeren zodat deze in de toekomst eenvoudig zijn aan te passen aan ontwikkelingen. Wat betreft de kwaliteitscontrole bevat de wet aanvullend op het bestaande kader regels voor jaarlijks onderzoek door de bronhouders op basis van de ENSIA-methodiek.


Inwerkingtreding 

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip, met uitzondering van artikel I, onderdeel I, dat in werking is getreden met ingang van 28-03-2019 en terugwerkt t/m 25-05-2018.


Inwerkingtredingsbesluit van 07-11-2019, Stb. 2019, 429

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerking­treding van (o.a.) enkele artikelen van de Wet basis­registratie ondergrond (Stb. 2015, 362) en de Wet van 27 maart 2019 tot wijziging van de Wet basis­registratie onder­grond (bron­houder­schap modellen, kwaliteits­controle en enkele verbeteringen) (Stb. 2019, 153)

Met ingang van 01-01-2020 treden in werking:

  • de artikelen 7, 22, 28, 31, 32, tweede lid, 35, 36 en 37 van de Wet basisregistratie ondergrond;
  • de Wet tot wijziging van de Wet basisregistratie ondergrond (bronhouderschap modellen, kwaliteitscontrole en enkele verbeteringen) (Stb. 2019, 153), met uitzondering van artikel I, onderdeel I.


Kamerstukkken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.