Stb. 2015, 362 Basisregistratie ondergrond

Wet van 30-09-2015, Stb. 2015, 362

Wet houdende regels omtrent de basisregistratie ondergrond (Wet basisregistratie ondergrond)

—Deze wet voorziet in een basis­registratie met gegevens over de geologische en bodemkundige opbouw van de ondergrond, ondergrondse constructies en gebruiksrechten in relatie tot de ondergrond. De gegevens betreffen deels beschrijvingen van de fysieke werkelijkheid en deels gegevens van administratief-juridische aard. De basis­registratie ondergrond is een van de basis­registraties op het domein van de geo-informatie, naast de basis­registraties adressen en gebouwen, de basis­registratie kadaster, de basis­registratie topografie en de basis­registratie groot­schalige topografie (in ontwikkeling).


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 13-12-2017, Stb. 2017, 504

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkintreding van artikelen van (onder andere) de Wet basis­registratie ondergrond (Stb. 2015, 362) en het tijdstip van levering van gegevens door de beheerder van de Registratie Data en Informatie Nederlandse Ondergrond en het Bodemkundig Informatie Systeem

—De wet treedt in werking met ingang van 01-01-2018, met uitzondering van de artikelen 7, 20, 22, 27, 28, 29, 31, 32, tweede lid, 35, 36 en 37.

Tevens stelt het besluit het uiterste tijdstip vast waarop de beheerders van de bestaande Registratie Data en Informatie Nederlandse Ondergrond en het Bodem­kundig Informatie Systeem actuele gegevens daaruit als bron­document leveren om de basis­registratie ondergrond te vullen met bestaande gegevens. Op deze manier gaan bestaande gegevens niet verloren en heeft de basis­registratie al een goede en ­solide basis(vulling).
 

Inwerkingtredingsbesluit van 07-11-2019, Stb. 2019, 429

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerking­treding van (o.a.) enkele artikelen van de Wet basis­registratie ondergrond (Stb. 2015, 362) en de Wet van 27 maart 2019 tot wijziging van de Wet basis­registratie onder­grond (bron­houder­schap modellen, kwaliteits­controle en enkele verbeteringen) (Stb. 2019, 153)

Met ingang van 01-01-2020 treden in werking:

  • de artikelen 7, 22, 28, 31, 32, tweede lid, 35, 36 en 37 van de Wet basisregistratie ondergrond;
  • de Wet tot wijziging van de Wet basisregistratie ondergrond (bronhouderschap modellen, kwaliteitscontrole en enkele verbeteringen) (Stb. 2019, 153), met uitzondering van artikel I, onderdeel I.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.