Stb. 2017, 80 Awb-aansluiting onderwijswetten

Wet van 22-02-2017, Stb. 2017, 80

Wet tot wijziging van enkele onderwijswetten om deze meer te laten aansluiten bij de Algemene wet bestuursrecht en om de overgangsbepalingen voor onderwijshuisvesting in Caribisch Nederland te verlengen en aanpassing van de Wet studiefinanciering BES om die in overeenstemming te brengen met de uitvoeringspraktijk.

—In deze wet wordt in de eerste plaats een aantal technische wijzigingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op het hoger onderwijs, de Leerplichtwet 1969, de Wet voortgezet onderwijs BES, de Wet primair onderwijs BES, de Wet educatie en beroepsonderwijs BES, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op de erkende onderwijsinstellingen en de Leerplichtwet BES doorgevoerd. De wet ziet op technische punten en betreft wijzigingen die zonder consequenties van inhoudelijke of uitvoeringstechnische aard worden ingevoerd maar waarmee de onderwijswetgeving zonder verderstrekkende gevolgen meer in lijn wordt gebracht met het algemeen geldend bestuursrecht volgens de Awb.

Daarnaast is een groot deel van de inhoud van het wetsvoorstel Aanpassingswet studiefinanciering BES (Kamerstukken 34 331) aan deze wet toegevoegd. Dat wetsvoorstel wordt door middel van een novelle gewijzigd voor wat betreft de daarin opgenomen bepalingen met betrekking tot het onterecht bezit en gebruik van de ov-studentenkaart en ligt dus stil in afwachting van die novelle. Om te voorkomen dat alle overige onderwerpen uit dat wetsvoorstel ook stil bleven liggen, zijn die overgeheveld naar onderhavige wet. In de Wet studiefinanciering BES was (onbedoeld) een aantal zaken omtrent de studiefinanciering BES niet geregeld of niet voorzien, hetgeen nu met deze wet wordt hersteld.


Inwerkingtreding

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip, m.u.v. artikel XIIa, onderdeel O, subonderdeel 2, dat in werking treedt met ingang van 10-03-2017 en terugwerkt tot en met 01-01-2017.


Inwerkingtredingsbesluit van 29 maart 2017, Stb. 2017, 166

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de Wet van 22 februari 2017 houdende wijziging van enkele onderwijswetten om deze meer te laten aansluiten bij de Algemene wet bestuursrecht en om de overgangsbepalingen voor onderwijshuisvesting in Caribisch Nederland te verlengen en aanpassing van de Wet studiefinanciering BES om die in overeenstemming te brengen met de uitvoeringspraktijk (Stb. 2017, 80)

—Met ingang van 21-04-2017 treden in werking: artikel VII, onderdeel M; artikel VIII, onderdeel J; artikel IX, onderdeel E; artikel XIIa, onderdelen C, D, subonderdeel 2, E, G, I, J, L tot en met T, V en X tot en met Z; en artikel XIIb.

Met ingang van 01-07-2017 treden in werking: artikel I; artikel II; artikel III; artikel IV, onderdelen A tot en met H en J tot en met O; artikel V; artikel VI; artikel VII, onderdelen A tot en met L; artikel VIII, onderdelen A tot en met I; artikel IX, onderdelen A en C; artikel X; artikel XI; en artikel XII.

Met ingang van 01-08-2017 treedt in werking artikel XIIa, onderdelen A, B, D, subonderdeel 1, F, H, K, U en W.

Met ingang van 01-04-2017 treedt artikel IV, onderdeel I, in werking.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.