Stb. 2015, 537 Automatische uitwisseling fiscale gegevens

Wet van 23-12-2015, Stb. 2015, 537

Wet tot wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Belastingwet BES in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/107/EU tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (PbEU 2014, L 359) en om uitvoering te geven aan de door de OESO ontwikkelde Common Reporting Standard (Wet uitvoering Common Reporting Standard)

Richtlijn 2011/16/EU bevat voorschriften inzake administratieve samenwerking tussen EU-lidstaten ten behoeve van de belastingheffing. Op grond van Richtlijn 2011/16/EU worden reeds over vijf categorieën inkomsten op automatische basis tussen de lidstaten inlichtingen uitgewisseld. Richtlijn 2014/107/EUbrengt wijzigingen aan in deze Richtlijn. Het merendeel van deze wijzigingen vloeit voort uit het overnemen van de identificatie- en rapportagestandaard CRS (de ‘Common Reporting Standard’) in het kader van de automatische uitwisseling van financiële rekeninggegevens. Deze wet strekt tot implementatie van Richtlijn 2014/107/EU en de voorschriften uit de CRS in de wet op de internationale bijstandsverlening (WIB). De WIB geeft uitvoering aan regelingen van internationaal recht en aan richtlijnen van de Raad van de Europese Unie op het gebied van de wederzijdse bijstand bij de heffing van belastingen, waaronder Richtlijn 2011/16/EU. In de WIB wordt ingevolge deze wet een bepaling opgenomen op grond waarvan Nederland op automatische basis conform Richtlijn 2014/107/EU aan andere lidstaten de financiële gegevens zal gaan verstrekken die betrekking hebben op ingezetenen van die andere lidstaten. Voorts wordt in de WIB een overzicht van de gegevens opgenomen die financiële instellingen aan de Belastingdienst moeten verstrekken.

 

Inwerkingtreding m.i.v. 01-01-2016.

 


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.