Stb. 2016, 275 Autobrief II

Wet van 06-07-2016, Stb. 2016, 275

Wet tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en de Provinciewet (Wet uitwerking Autobrief II)

—Deze wet geeft uitvoering aan de voornemens van het kabinet, zoals bekend gemaakt in de zogenaamde Autobrief II, om de autobelastingen zowel effectiever als efficiënter te maken. De richting die met ‘Autobrief II’ wordt ingeslagen moet op termijn leiden tot meer eenvoud, soberdere maar beter gerichte stimulering, resulterend in robuuste belastinggrondslagen. Voor de periode 2017 tot en met 2020 is gekozen om de fiscale stimulering af te bouwen en om te vormen naar een financieel verantwoord (en duurzaam) systeem van autobelastingen in Nederland. Dit wordt bereikt door de onderstaande maatregelen.


BPM

 • De tarieven reguliere personenvoertuigen worden tot en met 2020 geleidelijk met gemiddeld 12% verlaagd ten opzichte van de tarieven 2016.
 • De CO2-grenzen voor de tariefschijven worden in de periode 2017 tot en met 2020 met gemiddeld 3,7% per jaar verlaagd om de belastinggrondslag aan te laten sluiten aan de (verwachte) technologische ontwikkeling. Dit geldt eveneens voor de CO2-grens voor de dieseltoeslag.
 • De CO2-afhankelijkheid van de BPM wordt verminderd door de vaste voet te verhogen van € 175 naar € 350. Tegelijkertijd wordt de belastingdruk in schijven 0 en 1 verlaagd en in schijf 2 verhoogd.
 • Voertuigen met een CO2-uitstoot van 0 zullen tot en met 2020 worden vrijgesteld.
 • Voor plug-in hybride elektrische personenauto’s wordt een aparte tarieftabel in de BPM geïntroduceerd die grosso modo correspondeert met het (hogere) praktijkverbruik.


MRB

 • De MRB-tarieven voor reguliere personenvoertuigen en bestelauto’s voor particulieren worden in 2017 verlaagd met gemiddeld twee procent.
 • De huidige forfaitaire gewichtscorrectie van 125 kilogram voor personenvoertuigen aangedreven door een elektromotor vervalt met ingang van 1 januari 2017.
 • Voor plug-in hybride auto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 g/km bedraagt voor de jaren 2017 en 2020 de belasting de helft van het reguliere tarief.
 • Voertuigen met een CO2-uitstoot van 0 worden tot en met 2020 vrijgesteld.
 • Met ingang van 1 januari 2019 wordt voor dieselpersonen- en bestelvoertuigen een toeslag op de MRB geheven van 15%, indien zij een fijnstofuitstoot hebben van meer dan 5 mg/km.


Bijtelling LB/IB

 • Het algemene bijtellingspercentage wordt voor nieuwe auto’s vanaf 2017 verlaagd van 25 naar 22.
 • De CO2-gerelateerde kortingen op de bijtelling worden voor nieuwe auto’s stapsgewijs afgebouwd:
  • Voor zuinige auto’s (CO2-uitstoot 51–106 g/km) vervalt de korting per 2017.
  • Voor zeer zuinige auto’s (CO2-uitstoot 1–50 g/km) leidt de afbouw van kortingen tot een bijtelling van 17% in 2017 en 19% in 2018. Vanaf 2019 geldt voor zeer zuinige auto’s geen korting meer en bedraagt de bijtelling 22%.
  • Voor nulemissieauto’s leidt de korting van 2017 tot en met 2020 tot een bijtelling van 4%. Voor nulemissieauto’s in 2019 en 2020 is de korting niet van toepassing op het deel van de waarde van de auto boven € 50 000, tenzij de motor van de auto wordt aangedreven door waterstof.

De wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 21-11-2019, Stb. 2019, 449

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel XXVII van de Wet uitwerking Autobrief II

Indien het op 17 september 2019 ingediende voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2020) (Kamerstukken 35 303) tot wet is of wordt verheven en artikel XVI van die wet in werking treedt, treedt artikel XXVII van de Wet uitwerking Autobrief II op hetzelfde tijdstip in werking.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.