Stb. 2009, 552 Audiovisuele mediadiensten

Wet van 10-12-2009, Stb. 2009, 552 en inwerkingtredingsbesluit Stb. 2009, 553

Wet tot wijziging van de Mediawet 2008 en de Tabakswet ter implementatie van de richtlijn Audiovisuele mediadiensten

—In deze wet wordt de richtlijn Audiovisuele mediadiensten (AVMD-richtlijn) geïmplementeerd. De richtlijn wijzigt de richtlijn 'Televisie zonder grenzen'. De Europese regelgeving op het gebied van televisie is, door de steeds ruimer wordende keuze aan audiovisuele diensten, verouderd. Tegelijkertijd moeten omroepen steeds meer concurreren met andere diensten op andere platforms die dezelfde of soortgelijke audiovisuele media-inhoud bieden, maar die onder andere regelgeving vallen. Hierdoor ontstaat een oneerlijk speelveld. Dit kan tot gevolg hebben dat het vrije verkeer van nieuwe mediadiensten in de Europese Gemeenschap wordt belemmerd en de concurrentie op de interne markt wordt vervalst. De AVMD-richtlijn brengt mee dat de Mediawet 2008 en de Tabakswet moeten worden aangepast. De belangrijkste wijziging in het voorstel van de Europese Commissie tot herziening van de 'Televisierichtlijn' is de uitbreiding van haar reikwijdte naar zogenaamde niet-lineaire audiovisuele mediadiensten. Lineaire audiovisuele mediadiensten worden uitgezonden op basis van een door de dienstaanbieder opgesteld schema. De consument kan hierbij geen invloed uitoefenen op aanvangstijdstip en volgorde van de uitzending. Niet-lineaire audiovisuele mediadiensten zijn diensten op aanvraag. De consument kan zelf op het gewenste tijdstip een programma opvragen en bekijken via bijvoorbeeld de computer.

De AVMD-richtlijn hanteert twee regimes:

  1. uitgebreide bepalingen voor lineaire audiovisuele mediadiensten;
  2. een aantal basisregels voor audiovisuele mediadiensten op aanvraag.

De basisregels voor audiovisuele mediadiensten op aanvraag - die ook voor lineaire audiovisuele mediadiensten gelden - betreffen de identificatie van dienstenaanbieders, een verbod op haat zaaien en discriminatie, de stimulering van Europese producties, de bescherming van minderjarigen tegen ernstig schadelijke programmering en voorschriften voor sponsoring en productplaatsing (o.a. herkenbaarheid voor de burger, redactionele onafhankelijkheid en het tegengaan van sluikreclame). Naast de uitbreiding van de reikwijdte komt er in de AVMD-richtlijn ook een aantal nieuwe bepalingen voor zoals de mogelijkheid voor productplaatsing in programma's, recht op korte nieuwsfragmenten die van belang zijn voor het publiek, toegankelijkheid voor visueel en auditief gehandicapten en de stimulering van een gedragscode tegen reclame voor vette voedingsmiddelen. Verder bevat de richtlijn, geheel in lijn met het Nederlandse mediabeleid, een liberalisering van een aantal reclamebepalingen. De regelgeving voor de commerciële omroep in de Mediawet 2008 wordt geliberaliseerd tot op het Europees minimumniveau. Een voorbeeld van een uitzondering op de liberalisering betreft het verbod van alcoholreclame tussen 6.00 uur en 21.00 uur. De regering heeft ervoor gekozen om het verbod op programmaonderbrekende reclame voor de publieke omroep te handhaven.

Inwerkingtreding 19-12-2009
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.