Stb. 2017, 390 Associate degree

Wet van 04-10-2017, Stb. 2017, 390

Wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten met het oog op het omvormen van het Associate degree-programma tot zelfstandige opleiding en het toevoegen van het niet-bekostigd onderwijs aan het diplomaregister (Wet invoering associate degree-opleiding)

—De associate degree is in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) in 2013 als programma binnen de hbo-bachelor ingevoerd. De associate degree is een tweejarige opleiding in het hoger beroepsonderwijs die opleidt tot niveau 5 in termen van het European Qualifications Framework en het Nederlands kwalificatieraamwerk. Met deze wijziging wordt de associate degree een zelfstandige opleiding. Toenemende dynamiek op de arbeidsmarkt, onder andere leidend tot krimp van het midden­segment en behoefte aan opscholing in veel sectoren, noopt tot een breed aanbod van associate degrees die een aantrekkelijke route vormen voor personen die willen werken op een niveau tussen mbo-4 en hbo-bachelor, voor wie de overstap van mbo naar hbo-bachelor te groot blijkt. Hiermee wordt bijgedragen aan maximale talentontwikkeling en gelijke kansen in het hoger onderwijs.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 11-12-2017, Stb. 2017, 491

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet invoering associate degree-opleiding (Stb. 2017, 390) en van enkele artikelen van de Wet van 8 maart 2017 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op het onderwijstoezicht en het Wetboek van Strafrecht, in verband met het tegengaan van misleidend gebruik van de naam universiteit en hogeschool, het onterecht verlenen en voeren van graden, alsmede het bevorderen van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef door rpho’s (Wet bescherming namen en graden hoger onderwijs) (Stb. 2017, 97)

De Wet invoering associate degree-opleiding treedt in werking met ingang van 01-01-2018, met dien verstande dat artikel II, onderdeel P, terugwerkt tot 01-09-2015.

De onderdelen D, M, subonderdeel 2, en N, subonderdeel 1, van artikel I van de Wet bescherming namen en graden hoger onderwijs treden in werking met ingang van 01-01-2018.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.