Stb. 2017, 337 Asbestvolgsysteem

Wet van 05-07-2017, Stb. 2017, 337

Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer en van de Woningwet in verband met het invoeren van het landelijk asbestvolgsysteem en enige andere wijzigingen van de Wet milieubeheer

—Ter verbetering van de naleving van de asbestregelgeving beoogt deze wet allereerst het feitelijk al bestaande en op vrijwillige basis functionerende, digitaal landelijk asbestvolgsysteem LAVS een wettelijke status te geven. Het LAVS is een landelijke voorziening waarin alle informatie die moet worden verstrekt over handelingen die in de loop van de asbestsaneringsketen worden verricht, systematisch wordt opgeslagen en voor de daarbij betrokken overheden en bedrijven toegankelijk wordt gemaakt. Daarnaast wordt een wettelijke grondslag ingevoerd om bij algemene maatregel van bestuur verplicht te stellen dat de volgens de vigerende regelgeving vereiste informatie over handelingen in het kader van asbestsaneringen uitsluitend nog met gebruikmaking van het LAVS langs elektronische weg wordt verstrekt. Dit betekent dat geen gebruik meer kan worden gemaakt van de mogelijkheid die de Algemene wet bestuursrecht biedt, om de wettelijk vereiste informatie naar keuze langs schriftelijke weg te verstrekken.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 25-04-2019, Stb. 2019, 178

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 5 juli 2017 tot wijziging van de Wet milieubeheer en van de Woningwet in verband met het invoeren van het landelijk asbestvolgsysteem en enige andere wijzigingen van de Wet milieubeheer (Stb. 2017, 337) en van het besluit van 19 april 2019 tot wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012 (Stb. 2019, 155)

De wet en het besluit treden in werking met ingang van 01-07-2019.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.