Stb. 2007, 42 Archeologische monumentenzorg

Wet van 21-12-2006, Stb. 2007, 42

Wet tot wijziging van de Monumentenwet 1988 en enkele andere wetten ten behoeve van de archeologische monumentenzorg mede in verband met de implementatie van het Verdrag van Valletta

—De wet strekt ertoe de Monumentenwet 1988 en enkele andere wetten, namelijk de Woningwet, de Wet Milieubeheer en de Ontgrondingenwet, te wijzigen om een stelsel van archeologische monumentenzorg in te voeren. Dit houdt in het bijzonder verband met het (wel goedgekeurde, maar nog niet door Nederland geratificeerde) op 16 januari 1992 te Valletta tot stand gekomen Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologische erfgoed (Trb. 1992, nr. 32 en nr. 7). De ratificatie van dat Verdrag zal plaatshebben als de Nederlandse wetgeving aan de eisen die dit Verdrag stelt voldoet. De wet strekt tot het treffen van de benodigde maatregelen daartoe. Het gaat in hoofdlijnen om de volgende maatregelen:

  • het afdwingbaar maken van aandacht voor archeologische waarden bij plannen en projecten door invoering van (provinciale en gemeentelijke) archeologische attentiegebieden met daaraan gekoppeld onderzoeksverplichtingen via de milieu-effectenrapportage;
  • onderscheidenlijk een afzonderlijk vergunningstelsel;
  • regels omtrent kosten en schadevergoeding;
  • liberalisering van archeologisch onderzoek, waardoor commerciële onderzoeksbureaus opgravingen kunnen verrichten;
  • het stellen van regels omtrent de eigendom van gevonden archeologische monumenten;
  • invoering van archeologische informatiecentra ter vervanging van de huidige depots en invoering van een centraal archeologisch informatiesysteem.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.