Stb. 2019, 118 Antarctica

Wet van 20-02-2019, Stb. 2019, 118

Wet tot wijziging van de Wet bescherming Antarctica in verband met het verruimen van de toegang tot speciaal beschermde gebieden, het uitbreiden van de vergunningplicht en het verduidelijken van de positie van internationale waarnemers

ASPA’s zijn gebieden op Antarctica die een speciale status en bescherming genieten vanwege hun bijzondere ecologische, historische, wetenschappelijke, esthetische of wilderniswaarden. Een knelpunt onder de huidige Wet bescherming Antarctica (WbA) betreft het bestaande verbod in de WbA om ASPA’s te betreden. Met deze wet wordt het mogelijk om via een vergunning betreding van een beperkt aantal ASPA’s onder voorwaarden toe te staan, in aansluiting bij de internationale standaarden. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan Nederlandse aanvragers die bezoek willen brengen aan ASPA’s en wordt voorkomen dat zij een vergunning aanvragen in het buitenland om die plaatsen te kunnen betreden. Het gaat uitsluitend om betreding voor toeristische en andere niet-wetenschappelijke doeleinden, zoals educatie. Er wordt daarnaast gericht bepaald welke ASPA’s na vergunningverlening toegankelijk kunnen zijn. De wet bevat daartoe twee voorwaarden waar een ASPA aan moet voldoen.

Een tweede knelpunt betreft de huidige reikwijdte van de Nederlandse vergunningplicht. Op grond van de huidige WbA dienen organisatoren van activiteiten in Antarctica in Nederland een vergunning aan te vragen als zij hun activiteit vanuit Nederland organiseren. Indien activiteiten vanuit een ander land georganiseerd worden, zal de organisator de vergunning niet in Nederland, maar in het betreffende land moeten aanvragen. Deze wet verbreedt de reikwijdte van de vergunningplicht naar natuurlijke personen met de Nederlandse nationaliteit of rechtspersonen die statutair gevestigd zijn in Nederland, vanwege de verantwoordelijkheid van Nederland voor gedragingen van Nederlanders in Antarctica.

Ten slotte wordt een lacune in de WbA inzake de bevoegdheden van internationale waarnemers ingevuld. Nederland kan, net als andere Consultatieve Verdragspartijen, waarnemers aanwijzen die toezicht houden in Antarctica op de naleving van het Verdrag en het Protocol. De internationale waarnemers hebben daartoe op grond van het Verdrag toegang tot alle delen van Antarctica. In de WbA is echter een algemeen verbod opgenomen om ASPA’s te betreden, dat ook geldt voor Nederlandse waarnemers. Met deze wet wordt daarom in de WbA opgenomen dat het verbod niet geldt voor waarnemers die een inspectie uitvoeren.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 12-04-2019, Stb. 2019, 169

Besluit houdende vaststelling van het moment van inwerkingtreding van de Wet van 20 februari 2019 tot wijziging van de Wet bescherming Antarctica in verband met het verruimen van de toegang tot speciaal beschermde gebieden, het uitbreiden van de vergunningplicht en het verduidelijken van de positie van internationale waarnemers (Stb. 2019, 118)

Artikel I van de wet treedt in werking met ingang van 01-07-2019.


Kamerstukken

DARK WATERS: een advocaat neemt het op tegen een groot, vervuilend chemiebedrijf

AfbeeldingNJB mag twee vrijkaarten weggeven voor de film Dark waters (vanaf 23 januari in het filmhuis). 

’Het waargebeurde verhaal van advocaat Rob Bilott (Mark Ruffalo) die net partner is geworden bij een prestigieus advocaten kantoor. Als bedrijfsadvocaat voor diverse grote chemie bedrijven, heeft hij reeds zijn sporen verdiend en daarmee zijn toekomst veilig gesteld. Wanneer hij op zijn werk benaderd wordt door een boer uit West Virginia, die beweert dat er giftig afval wordt geloosd op zijn land wat de oogst verpest en het vee doodt, raakt hij verstrengeld in een persoonlijk conflict. In de hoop de waarheid boven water te krijgen, dient Bilott uiteindelijk een klacht in tegen chemieconcern DuPont. Hij begrijpt dat er gevochten moet worden voor de gerechtigheid voor een gemeenschap die al jaren wordt blootgesteld aan dodelijke chemicaliën Het is het begin van een 15 jaar durend gevecht.’’

Mail ons voor vrijkaarten

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.