Stb. 2016, 143 Anonieme e-health en zorg aan bedreigde personen

Wet van 30-03-2016, Stb. 2016, 143

Wet tot wijziging van de Zorgverzekeringswet teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliënten mogelijk te maken

—Met de overheveling in 2008 van de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) van de AWBZ naar de Zvw is het financieren van anonieme e-mental-healthinterventies niet meer mogelijk, waardoor het voor zorgaanbieders financieel moeilijk is om dit type interventies aan te bieden. Tegelijkertijd is gebleken dat er een breed gedeelde politieke wens en maatschappelijke behoefte is om aanbod van anonieme e-mental-healthinterventies mogelijk te maken. Met deze wetswijziging wordt invulling gegeven aan de wens om dit structureel te regelen. Anonieme e-mental health voorziet in een behoefte, daar waar patiënten in eerste instantie niet durven uit te komen voor hun problemen (vanwege bijvoorbeeld schaamte danwel angst voor de omgeving) en toch dringend behoefte hebben aan hulp (zoals bij psychische stoornissen, waaronder verslavingsproblemen). Deze wet maakt het mogelijk structurele financiering te waarborgen van een beperkt aanbod van anonieme e-mental-healthinterventies ten behoeve van de eerstelijns psychologische zorg of toegeleiding naar die zorg.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 27-09-2016, Stb. 2016, 392

Besluit van 27 september 2016, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 30 maart 2016 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan bedreigde cliënten mogelijk te maken (Stb. 2016, 143)

—De wet treedt in werking m.i.v. 01-01-2017.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.