Stb. 2018, 86 Algemene bepaling Grondwet

Wet van 09-03-2018, Stb. 2018, 86

Wet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling

—Deze wet strekt tot invoering van de volgende bepaling: ‘De Grondwet waarborgt de grondrechten en de democratische rechtsstaat.’ Deze bepaling wordt opgenomen aan het begin van de Grondwet. Zij wijst vooruit naar de bepalingen die volgen en geeft de contouren aan waarbinnen onze Grondwet gelezen en begrepen dient te worden.

De democratie, de rechtsstaat en de grondrechten zijn in de loop van de geschiedenis steeds essentiëler geworden voor het functioneren van ons staatsbestel. Zij zijn de kernbeginselen waarop onze staat gevestigd is. Toch worden deze kernbeginselen niet expliciet genoemd in onze Grondwet, evenmin als de waarborgfunctie die de Grondwet heeft ten aanzien van deze kernbeginselen. Het wordt als een gemis ervaren dat de Grondwet deze kernbeginselen niet met zoveel woorden vastlegt. De regering beoogt met de toevoeging van de algemene bepaling te expliciteren dat de Grondwet de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten waarborgt. In het oorspronkelijke wetsvoorstel luidde de bepaling: ‘De Grondwet waarborgt de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten’. Door het aannemen van een amendement van het lid Koopmans is deze bepaling veranderd in ‘De Grondwet waarborgt de grondrechten en de democratische rechtsstaat.’. Volgens de indiener van dat amendement wordt met het voorop stellen van de grondrechten de volgorde van de Grondwet gevolgd en zijn in Nederland de begrippen democratie en rechtsstaat onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Opname van de algemene bepaling doet recht aan de gedachte dat het bij de kernbeginselen niet alleen om een abstract idee gaat die is af te leiden uit de Grondwet als geheel maar om kernbeginselen waarop de Nederlandse rechtstaat is gebaseerd en die als zodanig het waard zijn om vast te leggen. De democratische rechtsstaat en de naleving van grondrechten vragen om voortdurend onderhoud en dienen in concrete situaties gewaarborgd te worden om ook daadwerkelijk gestalte te krijgen. De algemene bepaling codificeert de waarborgfunctie van de Grondwet en brengt daarmee het belang van deze functie van de Grondwet voor de kernwaarden expliciet tot uitdrukking. Door de waarborgfunctie van de Grondwet te koppelen aan de kernwaarden beoogt de regering de waarborgfunctie uitdrukkelijk normatieve kracht te geven. Daarom behoren de kernbeginselen die aan onze Grondwet ten grondslag liggen ook als zodanig in de Grondwet te worden vastgelegd. 

De eerste lezing van deze grondwetswijziging is nu afgerond.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.