Stb. 2010, 259 Alcoholslot

Wet van 4-6-2010, Stb. 2010, 259

Wet tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de aanpassing van de vorderingsprocedure en de invoering van het alcoholslotprogramma

—Aan de Wegenverkeerswet 1994 wordt het alcoholslotprogramma toegevoegd en in verband hiermee wordt ook de vorderingsprocedure aangepast. Het alcoholslot wordt ingebouwd in de personenauto bij zware alcoholovertreders (boven 1,3 promille). Beginnende bestuurders krijgen het alcoholslot vanaf 1,0 promille en recidivisten kunnen het al vanaf 0,8 promille opgelegd krijgen. Het wordt voor een periode van twee jaar opgelegd. Een alcoholslot is een in een auto ingebouwd apparaat met een ademtester, startonderbreker en registratie-eenheid, waardoor een auto alleen kan worden gestart nadat in de ademtester is geblazen en de daarmee gemeten ademalcoholgehalte ligt onder de wettelijke alcohollimiet.
Aan de verplichting tot inbouw van een alcoholslot kan de verplichting worden gekoppeld om een begeleidingsprogramma volgen. Hierbij worden de gegevens uit het slot periodiek uitgelezen en wordt betrokkene gemotiveerd zonder alcohol te gaan rijden.

Inwerkingtreding voor het grootste deel op een bij kb te bepalen tijdstip (streefdatum 1-1-2011).

Inwerkingtreding 

Inwerkingtredingsbesluit van 10-9-2010, Stb. 2010, 693

Enkele onderdelen (nl. artikel I onderdelen B, C, D, EE en FF) van de wet van 4 juni 2010 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de aanpassing van de vorderingsprocedure en de invoering van het alcoholslotprogramma (Stb. 2010, 259) zijn op 28 september 2010 in werking getreden. (De wet zal integraal op 1 januari 2011 in werking treden).
 

Inwerkingtredingsbesluit van 13-5-2011, Stb. 2011, 239

De artikelen I, onderdelen S en Z, eerste lid, en VIII, onderdeel E, van de wet van 4 juni 2010 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de aanpassing van de vorderingsprocedure en de invoering van het alcoholslotprogramma (Stb. 2010, 259) treden in werking met ingang van 1 juni 2011.
 

Besluit van 7-11-2011, Stb. 2011, 527

Met uitzondering van artikel I, onderdelen B, C, D, S, Z, eerste lid, EE en FF, en VIII, onderdeel E, treedt de wet van 4 juni 2010 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de aanpassing van de vorderingsprocedure en de invoering van het alcoholslotprogramma (Stb. 2010, 259) in werking met ingang van 1 december 2011.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.