Stb. 2016, 45 Afschaffing Verklaring arbeidsrelatie

Wet van 03-02-2016, Stb. 2016, 45

Wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties)

—De zogenoemde Verklaring arbeidsrelatie (VAR) is bedoeld als hulpmiddel voor de beoordeling van een arbeidsrelatie. Opdrachtnemers (onder wie zzp’ers) kunnen de Belastingdienst door middel van de aanvraag van een VAR vragen om op basis van de door de opdrachtnemer verstrekte informatie een oordeel vooraf te geven over de fiscale kwalificatie van hun inkomen voor de inkomstenbelasting. De VAR kent een aantal nadelen. De verklaring zou onder andere schijnzelfstandigheid in de hand werken en de verantwoordelijkheid voor de beoordeling van de arbeidsrelatie ligt bij de zzp’er. Met deze wet wordt de VAR afgeschaft (per 1 april 2016). In het oorspronkelijke wetsvoorstel zou daarvoor in de plaats komen een ‘Beschikking geen loonheffing’ maar die is bij nota van wijziging uit het wetsvoorstel geschrapt. In plaats van een VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers nu overeenkomsten gebruiken die door de Belastingdienst zijn opgesteld of beoordeeld. Daarmee hebben zij zekerheid over de voorgenomen arbeidsrelatie. De afgelopen maanden is ter vervanging van de VAR een aantal modelovereenkomsten door de Belastingdienst gepubliceerd. Bij gebruik van een goedgekeurde overeenkomst ontstaat geen dienstbetrekking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Uiteindelijk is en blijft de praktijk voor de Belastingdienst doorslaggevend, deze moet wel overeenstemmen met de overeenkomst.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 08-04-2016, Stb. 2016, 166

Besluit tot inwerkingtreding van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Stb. 2016, 45)

—De wet treedt in werking m.i.v. 01-05-2016.

 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.