Stb. 2013, 133 Afschaffing stikstofoxiden emissiehandel

Wet van 28-03-2013, Stb. 2013, 133

Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de intrekking van het stelsel van handel in NOx-emissierechten (intrekking handel in NOx-emissierechten)

—Met deze wet wordt het systeem van handel in emissierechten voor stikstofoxiden (NOx) ingetrokken. Het systeem is bij wet van 28 april 2005 ingevoerd om de emissies van NOx op een kosteneffectieve en flexibele wijze te kunnen reduceren bij de grote industriële inrichtingen met het oog op het bereiken van het emissieplafond voor NOx. Het NOx-emissiehandelsysteem heeft evenwel de verwachtingen niet volledig waargemaakt. De concentratiewaarden die uit de IPPC Richtlijn volgen zijn vaak strenger dan de prestatienormen die ingevolge het NOx-emissiehandelsysteem gelden, waardoor het handelssysteem weinig toevoegt aan het beperken van NOx-emissies. Verder is de prijs van de NOx-emissierechten dusdanig laag, dat het systeem niet werkt zoals gewenst. Het systeem heeft dan ook geen duidelijke meerwaarde ten opzichte van de implementatie van de IPPC Richtlijn. Het beëindigen van het handelssysteem voor de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) doet niet af aan het handelssysteem inzake de uitstoot van koolstofdioxide (CO2). De problemen die bij de NOx-emissiehandel spelen, komen bij het systeem van handel in broeikasgasemissies (ETS) niet voor. Het ETS blijft dan ook onverkort gelden.

Inwerkingtreding met ingang van 01-01-2014.

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.