Stb. 2013, 347 Afschaffing hechtenis als Vw 2000-sanctie bij EU-burgers

Wet van 11 september 2013, Stb. 2013, 347

Wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden

—Deze wet dient tot nadere implementatie van de richtlijn vrij verkeer van personen. EU- en EER-burgers en Zwitserse burgers die langer dan drie maanden in Nederland verblijven dienen zich in te schrijven in de vreemdelingenadministratie. Hun familieleden (uit derde landen) dienen een verblijfskaart aan te vragen bij een verblijf van meer dan drie maanden. Volgens de EU-richtlijn vrij verkeer van personen kan het nalaten van deze verplichtingen worden gestraft met ‘evenredige en niet-discriminerende sancties’. Volgens artikel 108, vijfde lid, van de Vreemdelingenwet 2000 bestaat de sanctie uit hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie. Uit jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU over het vrije verkeer van EU-burgers blijkt evenwel dat hechtenis niet is toegestaan. Om artikel 108, vijfde lid, van de Vreemdelingenwet 2000 in overeenstemming te brengen met deze jurisprudentie wordt voorgesteld de mogelijke sanctie te beperken tot geldboete.
Bij nota van wijziging is daaraan toegevoegd dat deze wijziging eveneens geldt ten aanzien van de overtreding van de verplichting tot inleveren van een verblijfsdocument of schriftelijke verklaring waaruit het rechtmatig verblijf blijkt, die bestaat indien de vreemdeling zijn hoofdverblijf buiten Nederland verplaatst of indien hij niet meer rechtmatig verblijft (artikel 54, eerste lid, onder g, Vreemdelingenwet 2000 jo. 4.52 Vreemdelingenbesluit 2000).

Inwerkingtreding m.i.v. 21 september 2013, m.u.v. artikel I, onderdeel B, van deze wet, dat in werking treedt op het tijdstip waarop artikel I, onderdeel T, van de Wet modern migratiebeleid in werking treedt.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.