Stb. 2014, 428 Afschaffing geschriftenbescherming

Wet van 05-11-2014, Stb. 2014, 428

Wet tot wijziging van de Auteurswet in verband met de afschaffing van bescherming van geschriften zonder oorspronkelijk karakter of persoonlijk stempel van de maker

—Deze wet wil bewerkstelligen dat slechts geschriften met een oorspronkelijk karakter of persoonlijk stempel van de maker bescherming genieten op grond van de Auteurswet. De bescherming van andere geschriften op grond van de zogeheten geschriftenbescherming komt te vervallen. Op grond van de afspraak uit het regeerakkoord (Kamerstukken II, 2012/13, 33 410, nr. 15, blz. 26) dat het auteursrecht dient te worden gemoderniseerd, en de daaruit voortvloeiende nadere beschouwing van de geschriftenbescherming heeft een herbezinning plaatsgevonden op de vraag of de geschriftenbescherming nog bestaansrecht heeft. Daarop is geconcludeerd dat de geschriftenbescherming zich niet verhoudt met de uitgangspunten die aan de modernisering van het auteursrecht ten grondslag liggen, dat slechts creatieve prestaties op grond van het auteursrecht moeten worden beschermd en dat informatie zo eenvoudig mogelijk toegankelijk en zo veel mogelijk vrij uitwisselbaar moet zijn.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 12-11-2014, Stb. 2014, 437

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Auteurswet in verband met afschaffing van de bescherming van geschriften zonder oorspronkelijk karakter of persoonlijk stempel van de maker

— De wet treedt in werking met ingang van 01-01-2015.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.