Stb. 2011, 398 Afschaffing ervaringscertificaat gastouders kinderopvang

Besluit van 16 augustus 2011, Stb. 2011, 398

Besluit tot wijziging van het Besluit deskundigheidseisen gastouders kinderopvang in verband met het niet langer toelaten van het ervaringscertificaat als bewijs van deskundigheid

—Vanaf de inwerkingtreding van dit besluit wordt het Ervaringscertificaat (certificaat voor erkenning van verworven competenties) niet langer toegelaten als zelfstandig document waarmee een gastouder kan aantonen dat hij voldoet aan de deskundigheidseis gericht op het kunnen bieden van voldoende zorg aan kinderen. Vanaf dat moment kan aan deze deskundigheidseis worden voldaan door de overlegging van een getuigschrift (diploma) van een met gunstig gevolg afgelegd examen van de in de artikelen 10, 10a en 10b van de Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen aangewezen beroepsopleidingen.

Inwerkingtreding 1-1-2012.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.