Stb. 2019, 514 Afschaffing aftrek scholingsuitgaven

Wet van 18-12-2019, Stb. 2019, 514

Wet tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de fiscale aftrek van scholings­uitgaven (Wet afschaffing fiscale aftrek scholings­uitgaven)

—In het regeerakkoord staat dat het streven is de fiscale regeling aftrek van scholings­uitgaven te vervangen door een individuele leerrekening. Deze wet, onderdeel van het Belastingplan 2020, die strekt tot afschaffing van de in de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) opgenomen fiscale aftrek van scholings­uitgaven, moet dan ook nadrukkelijk in samenhang worden bezien met de invoering van de vervangende regeling hiervoor, de Subsidie­regeling STAP-budget (Stimulans van de Arbeidsmarktpositie) voor natuurlijke personen met een band met de Nederlandse arbeids­markt. Vanwege de samenhang tussen de afschaffing van de fiscale aftrek voor scholings­uitgaven en de invoering van het STAP-budget vindt de inwerkingtreding van de in deze wet opgenomen wijzigingen plaats op het moment waarop de Subsidie­regeling STAP-budget in werking treedt. De in­werking­tredings­datum van die subsidie­regeling is nog niet bekend. Het koninklijk besluit dat de inwerkingtreding van de Wet afschaffing fiscale aftrek scholings­uitgaven regelt, wordt vooraf voorgelegd aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer.

De afschaffing van deze fiscale regeling leidt tot een vergroting van de effectiviteit en doelmatigheid van de inzet van budgettaire middelen en tevens tot een beter bereik van mensen met een kwets­bare positie op de arbeidsmarkt door de laag­drempelig­heid van de Subsidie­regeling STAP-budget, waarbij geen of in mindere mate sprake is van voorfinanciering.

Er is geen overgangsrecht opgenomen voor scholings­uitgaven die gedaan worden in belastingjaren na de afschaffing van de fiscale aftrek van scholings­uitgaven, ondanks dat voor deze uitgaven wellicht eerder verplichtingen zijn aangegaan. Voor scholings­uitgaven die in die belastingjaren gedaan worden, bestaat dan ook geen recht meer op de fiscale aftrek van scholings­uitgaven. Dit geldt ook voor de kosten van bijvoorbeeld meerjarige opleidingen waarvan de betalingen deels plaats­vinden na de afschaffing van de fiscale aftrek van scholings­uitgaven. Voor scholings­uitgaven die gedaan worden na de afschaffing van de fiscale aftrek van scholings­uitgaven kan mogelijk in aanmerking worden gekomen voor een bijdrage vanuit de vervangende Subsidie­regeling STAP-budget.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.