Stb. 2017, 64 Afschaffen ouderbijdrage jeugdhulp

Wet van 21-12-2016, Stb. 2017, 64

Wet tot wijziging van de Jeugdwet, het Besluit Jeugdwet, het Burgerlijk Wetboek en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen met het oog op het afschaffen van de ouderbijdrage voor jeugdhulp

—In deze wet zijn wijzigingen van de Jeugdwet opgenomen met betrekking tot de afschaffing van de ouderbijdrage. In de Jeugdwet, die op 1 januari 2015 in werking is getreden, is geregeld dat ouders voor jeugdhulp met verblijf een ouderbijdrage verschuldigd zijn.

Er is maatschappelijk en politiek veel kritiek ontstaan op de ouderbijdrage. Zo werd de ouderbijdrage voor jeugdhulp met verblijf als onrechtvaardig beschouwd, omdat geen eigen bijdrage wordt gevraagd wanneer jeugdigen vanwege lichamelijke aandoeningen op grond van een zorgverzekering als bedoeld in de Zorgverzekeringswet worden behandeld en daarbij worden opgenomen in bijvoorbeeld een kliniek of een ziekenhuis.

Op basis van de uitkomsten van een onderzoek naar de uitvoeringspraktijk van de ouderbijdrage dat in het voorjaar van 2015 is verricht, is besloten de ouderbijdrage af te schaffen per 1 januari 2016. Deze wet schrapt daartoe de bepalingen inzake de ouderbijdrage uit de Jeugdwet. Gelet op het grote draagvlak – zowel maatschappelijk als politiek – voor het afschaffen van de ouderbijdrage, is voorafgaand aan deze wet alvast het Besluit Jeugdwet gewijzigd. Met die wijziging zijn de verschuldigde bedragen reeds op nihil gesteld per 1 januari 2016.

Inwerkingtreding m.i.v. 28-02-2017 met terugwerkende kracht t/m 01-01-2016. 


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.