Stb. 2018, 95 Actieve donorregistratie

Wet van 27-03-2017, Stb. 2018, 95

Wet tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

—Met deze wet wordt de Wet op de orgaandonatie zodanig gewijzigd dat het toestemmingssysteem in die wet wordt vervangen door een actief donorregistratieysteem (ADR-systeem). Vanaf het 18e levensjaar wordt iedere Nederlandse ingezetene aangeschreven met een donorformulier. Daarmee kan men dezelfde vier keuzes vastleggen als in het huidige toestemmingssysteem:

  • ik geef toestemming;
  • ik geef geen toestemming;
  • mijn nabestaanden beslissen;
  • een specifiek persoon beslist.

Indien men niet reageert op dit formulier, wordt men geregistreerd als persoon die toestemming heeft verleend voor orgaandonatie na overlijden. Wel wordt zichtbaar onderscheid gemaakt tussen de verschillende manieren waarop men ‘toestemming’ heeft verleend. Indien men niet gereageerd op het formulier wordt men geregistreerd in het donorregister als iemand die ‘geen bewaar’ heeft tegen orgaandonatie. Hiermee is voor nabestaanden duidelijk op welke wijze de registratie tot stand is gekomen. 

Meerderjarige ingezetenen zullen periodiek opnieuw worden geïnformeerd over donorregistratie. Dit zal geschieden door overhandiging van schriftelijke informatie, bijvoorbeeld in de vorm van een folder, door de ambtenaar van de gemeente bij de indiening van een aanvraag voor een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Daarmee wordt beoogd dat de betrokkenen weten hoe zij de op hen betrekking hebbende registratie kunnen inzien en desgewenst kunnen wijzigen.

De verantwoordelijkheid van de overheid ten aanzien van voorlichting en publiekscampagnes over orgaandonatie is in de wet vastgelegd. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over de wijze waarop daaraan uitvoering wordt gegeven, door regels te stellen met betrekking tot de inhoud, aard en frequentie van die voorlichting en publiekscampagnes. In deze algemene maatregel van bestuur wordt bijvoorbeeld geregeld dat ook aangesloten wordt bij gebruikelijke contactmomenten die een burger heeft met de overheid, zoals bij het aanvragen van een paspoort of rijbewijs.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.