Stb. 2015, 343 Aanwijzing Sint Maarten

Besluit 08-09-2015, Stb. 2015, 343

Besluit houdende het besluit van de Raad van ministers van het Koninkrijk betreffende het geven van een aanwijzing aan het bestuur van Sint Maarten tot het oplossen van de ontstane betalingsachterstanden, de compensatie van gerealiseerde tekorten op de gewone dienst in periode 2010–2014, het in de begroting 2015 en de meerjarenbegroting volledig opnemen van de zorg- en pensioenuitgaven en het nemen van maatregelen ten behoeve van een houdbaar pensioen- en sociale zekerheidsstelsel om nieuwe betalingsachterstanden te voorkomen

—De raad van ministers van het Koninkrijk acht het noodzakelijk dat de regering van Sint Maarten, middels een begrotingswijziging, de begroting 2015 en meerjarenramingen van het land in evenwicht brengt, door het verwerken van de tekortcompensatie van de periode 2010–2014 en het volledig opnemen van uitgaven ten behoeve van het zorgstelsel en de oudedagsvoorzieningen in de begroting 2015 en de meerjarenbegroting om oplopen van betalingsachterstanden te stoppen. Daarnaast dienen maatregelen te worden genomen om de bestaande betalingsachterstanden op te lossen, te voorkomen dat deze verder oplopen en opnieuw ontstaan. De houdbaarheid van de overheidsfinanciën dient verder te worden versterkt door het nemen van maatregelen ter dekking van de meerjarige uitgaven aan het zorgstelsel en de oudedagsvoorzieningen, bijvoorbeeld door hervormingen in deze stelsels teneinde deze ook in de toekomst betaalbaar te houden evenals het uitvoeren van maatregelen waarover reeds besloten is en/of in de begroting zijn vermeld. Daartoe is tot deze aanwijzing besloten.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.