Stb. 2011, 65 Aansprakelijkheidslimieten luchtvervoer

Wet van 10-2-2011, Stb. 2011, 65

Wet tot wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek in verband met aanpassing van de bedragen waartoe de aansprakelijkheid van de vervoerder bij vervoer door de lucht is beperkt op grond van het Verdrag van Montreal tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Trb. 2000, 32)

—Het Verdrag van Montreal tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Trb. 2000, 32) is op 28 juni 2004 voor Nederland in werking getreden. Het verdrag regelt onder andere de aansprakelijkheid van de vervoerder en de omvang van de vergoeding van de schade bij luchtvervoer. De aansprakelijkheid van de vervoerder is geregeld in de artikelen 17, 18 en 19 van het verdrag. De bedragen waartoe de vervoerder zijn aansprakelijkheid kan beperken, staan in de artikelen 21 en 22. Verder regelt artikel 24 de herziening van deze aansprakelijkheidsgrenzen. In dit artikel is bepaald dat de aansprakelijkheidsgrenzen elke vijf jaar door de depositaris (thans de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO)) worden herzien, waarbij de eerste herziening plaatsvindt aan het einde van het vijfde jaar na inwerkingtreding van het verdrag.
Het gevolg hiervan is dat de hogere aansprakelijkheidslimieten uit het inmiddels aangepaste verdrag van toepassing zijn in plaats van de limieten genoemd in de artikelen 8:1359, 8:1399 en 8:1400 BW. Deze nieuwe limieten zijn bekend gemaakt in het Tractatenblad van 2 april 2010 (Trb. 2010, 114). De nieuwe limieten hebben net als het verdrag zelf rechtstreekse werking. Dat wil zeggen dat de vervoerder sinds 30 december 2009 aan¬sprakelijk is tot de nieuwe limieten. Dit wetsvoorstel regelt dat aanpassingen van de aansprakelijkheidsvergoedingen door een luchtvaartmaatschappij voortaan via een Algemene Maatregel van Bestuur geregeld worden. Door de bedragen op te nemen in een AMvB is het mogelijk deze bedragen na elke herziening sneller te wijzigen.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 25-2-2011, Stb. 2011, 264

De Wet van 10 februari 2011 tot wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek in verband met aanpassing van de bedragen waartoe de aansprakelijkheid van de vervoerder bij vervoer door de lucht is beperkt enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Trb. 2000, 32) (Stb. 2011, 65) treedt in werking met ingang van 1 juli 2011

—Zie de toelichting in NJB 2011/554 afl. 10, p. 647.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.