Stb. 2011, 193 Aansprakelijkheid luchtvervoer bij dood of letsel

Besluit van 6-4-2011, Stb. 2011, 193

Besluit tot vaststelling van de bedragen waartoe de aansprakelijkheid van de vervoerder bij vervoer door de lucht is beperkt ter uitvoering van de artikelen 1359, 1399 en 1400 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek

—Het Verdrag van Montreal tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Trb. 2000, 32) is op 4 november 2003 in werking getreden. Het verdrag is door het Koninkrijk der Nederlanden geratificeerd voor Nederland op 29 april 2004. Het verdrag regelt onder andere de aansprakelijkheid van de vervoerder en de omvang van de vergoeding van de schade bij luchtvervoer. In 2005 is het verdrag geïmplementeerd in titel 16 (‘Exploitatie’) van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Titel 16 van Boek 8 BW bevat onder andere bepalingen over de aansprakelijkheid voor schade aan personen en goederen aan boord van een luchtvaartuig en de beperking van deze aansprakelijkheid. Deze titel betreft dus niet door een vliegtuig veroorzaakte schade aan derden op de grond. De bedragen waartoe de aansprakelijkheid bij luchtvervoer kan worden beperkt, zijn geïmplementeerd in de artikelen 8:1359, 8:1399 en 8:1400 van het BW. Omdat op grond van het verdrag de aansprakelijkheidslimieten die in het verdrag zijn opgenomen elke vijf jaar kunnen worden gewijzigd (door middel van in de nota van toelichting bij dit besluit beschreven herzieningsprocedure), is besloten deze limieten op te nemen in dit besluit in plaats van in de wet.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 25-2-2011, Stb. 2011, 264

Het Besluit van 6 april 2011 houdende vaststelling van de bedragen waartoe de aansprakelijkheid van de vervoerder bij vervoer door de lucht is beperkt ter uitvoering van de artikelen 1359, 1399 en 1400 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek (Stb. 2011, 193) treedt in werking met ingang van 1 juli 2011.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.