Stb. 2013, 499 Aanscherping Wav

Wet van 25-11-2013, Stb. 2013, 499

Wet inzake herziening van de Wet arbeid vreemdelingen

—Deze wet brengt een aantal aanscherpingen aan in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Een aanpassing betreft een aanscherping van de toets op prioriteitgenietend aanbod: deze aanpassing hangt samen met de ambitie van het kabinet dat iedereen zo veel mogelijk naar vermogen participeert in de samenleving. Ook heeft de uitbreiding van de EU geleid tot een nieuw arbeidsaanbod. Door de uitbreiding van de EU is het aantal afgegeven tewerkstellingsvergunningen de afgelopen jaren gedaald van bijna 75.000 in 2006 tot minder dan 12.000 in 2011. Het arbeidspotentieel in Nederland en de rest van de EU is immers voldoende om in de behoefte aan arbeid te voorzien. Dit geldt in het bijzonder voor laag- en ongeschoolde arbeid. Beide ontwikkelingen betekenen dat het minder dan voorheen wenselijk en nodig is dat mensen van buiten de EU in Nederland arbeid komen verrichten. Ook bevat de wet enkele maatregelen ter verdere voorkoming van concurrentie op arbeidsvoorwaarden: migranten zijn gevoelig voor misbruik op het terrein van de arbeidsvoorwaarden. De wet bevat daarom enkele maatregelen ter verdere voorkoming van concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Tot slot bevat de wet aanpasingen die de komst van kennismigranten moeten bevorderen.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 13-12-2013, Stb. 2013, 556

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van (onder meer) de Wet van 25 november 2013, houdende herziening van de Wet arbeid vreemdelingen (Stb. 2013, 499)

—De wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.