Stb. 2014, 235 Aanpassingswet Wnt

Wet van 19-06-2014, Stb. 2014, 235

Wet tot aanpassing van de reikwijdte en enige technische wijzigingen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Aanpassingswet Wnt)

— Deze wet strekt tot aanpassing van de per 1 januari 2013 in werking getreden Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Stb. 2012, 583, hierna: Wnt). De wet bevat de volgende onderdelen:

 • a. de algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) worden buiten het toepassingsbereik van de Wnt geplaatst;
 • b. voor de toepasselijkheid van de Wnt op meer dan 50% van overheidswege gesubsidieerde instellingen worden twee extra criteria gesteld;
 • c. diverse technische verbeteringen van de Wnt, waaronder:
  • de verduidelijking van de definitie van topfunctionaris;
  • het buiten het bezoldigingsbegrip laten van de ten laste van de werkgever komende verplichte sociale premies;
  • het inzichtelijk maken welke minister bevoegd is tot handhaving;
  • een reparatie van het overgangsrecht, waarbij het uitgangspunt van vier jaar eerbiedigende werking en vervolgens in drie jaar terugbrengen naar het wettelijk maximum gehandhaafd wordt.

De onderdelen sub a en sub b zijn aangekondigd in de memorie van antwoord bij het toenmalige wetsvoorstel Wnt, mede naar aanleiding van de op verzoek van de Eerste Kamer uitgebrachte voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over (de nota’s van wijziging bij en amendementen op) dit wetsvoorstel.

Inwerkingtreding m.i.v. 28-06-2014, met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2013 (m.u.v. artikel I, onderdeel Ra dat terugwerkt tot 1 januari 2014).
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.