Stb. 2016, 163 Aanpassingswet Douanewetboek

Wet van 20-04-2016, Stb. 2016, 163 en inwerkingtredingsbesluit van 20-04-2016, Stb. 2016, 164

Wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten in verband met het van toepassing worden van Verordening (EU) nr. 952/2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2013, L 269) (Wet aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie)

—In oktober 2013 hebben het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie een akkoord bereikt over een nieuw Douanewetboek van de Unie, Verordening (EU) nr. 952/2013 (DWU), dat voor zover van belang voor rechtssubjecten op 1 mei 2016 van toepassing wordt. In deze wet zijn wijzigingen opgenomen van verschillende wetten die bepalingen bevatten die van belang zijn voor de douanepraktijk. De wijzigingen hangen samen met het van toepassing worden van het DWU. Voorts bevat de wet een aantal zelfstandige wijzigingen in de Algemene douanewet. De wijzigingen zijn veelal van technische aard. De wet brengt wijzigingen aan in de volgende wetten:

 • de Algemene douanewet (Adw);
 • de Aanbestedingswet;
 • de Mijnbouwwet;
 • de Uitvoeringswet verdrag chemische wapens;
 • de Wet op de omzetbelasting 1968;
 • de Wet op de accijns;
 • de Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken;
 • de Wet belastingen op milieugrondslag;
 • de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
 • de Invorderingswet 1990 (IW 1990);
 • de Meetbrievenwet 1981;
 • de Wet vervoer over zee;
 • de Warenwet; en
 • de Opiumwet.

Bewerkstelligd wordt dat alle verwijzingen naar het CDW en de TCDW worden vervangen door verwijzingen naar de nieuwe verordeningen en dat daar waar nodig de teksten in overeenstemming worden gebracht met het DWU.

Inwerkingtreding m.i.v. 01-05-2016.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.