Stb. 2010, 270 Aanpassing tbs met voorwaarden

Wet van 1-7-2010, Stb. 2010, 270

Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de maatregel van terbeschikkingstelling met voorwaarden

—De duur van de maximale terbeschikkingstelling (tbs) met voorwaarden wordt verlengd van vier naar negen jaar. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan aanbevelingen uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderzoek tbs (Kamerstukken II 2005/06, 30 250, nrs. 4 en 5). Met dit voorstel wordt de maximale gevangenisstraf die in combinatie met tbs met voorwaarden kan worden opgelegd verhoogd tot vijf jaar. De rechter kan bepalen dat de maatregel onmiddellijk ten uitvoer kan worden gelegd. Daarnaast wordt het mogelijk om personen met tbs met voorwaarden tijdelijk onder dwang op te nemen (de zogenaamde 'tijdelijke crisisopname') zonder dat de tbs met voorwaarden, wordt omgezet in een tbs met dwangverpleging. Ook wordt de wettelijke acceptatieplicht van forensisch psychiatrische instellingen uitgebreid naar de categorie tbs met voorwaarden.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 24-7-2010, Stb. 2010, 308

De Wet van 1 juli 2010, Stb. 2010, 270, tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de maatregel van terbeschikkingstelling met voorwaarden treedt in werking met ingang van 1 september 2010.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.