Stb. 2019, 116 Aanpassing schadefonds geweldsmisdrijven

Wet van 06-03-2019, Stb. 2019, 116

Wet tot wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met het opheffen van de rechtspersoonlijkheid van het fonds, uitbreiding van de taakuitoefening tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba alsmede verduidelijking van de regeling van uitkeringen door het Schadefonds en het vorderingsrecht van het slachtoffer jegens derden

—Deze wet bevat drie wijzigingen van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven.

In de eerste plaats wordt de status van rechtspersoon van het schadefonds geweldsmisdrijven opgeheven. De huidige vormgeving van het Schadefonds sluit niet aan bij de wettelijke eisen gesteld in de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, de huidige bedrijfsvoering van het Schadefonds komt het meest overeen met de status van onderdeel van de Staat. De Wet schadefonds geweldsmisdrijven wordt op die situatie aangepast.

Daarnaast wordt uitdrukkelijk bepaald dat een uitkering uit het schadefonds niet de rechten van het slachtoffer op volledige schadevergoeding inperkt.

In de derde plaats wordt de Wet schadefonds geweldsmisdrijven van toepassing op Caribisch Nederland.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 25-03-2019, Stb. 2019 132

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 6 maart 2019 tot wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met het opheffen van de rechtspersoonlijkheid van het fonds, uitbreiding van de taakuitoefening tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba alsmede verduidelijking van de regeling van uitkeringen door het Schadefonds en het vorderingsrecht van het slachtoffer jegens derden (Stb. 2019, 116)

De wet treedt in werking met ingang van 01-04-2019.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.