Stb. 2010, 339 Aanpassing rijkswetten aan de oprichting van de nieuwe landen

Rijkswet van 7-7-2010, Stb. 2010, 339

Rijkswetsvoorstel tot wijziging van verschillende rijkswetten in verband met de verkrijging van de hoedanigheid van land binnen het Koninkrijk door Curaçao en Sint Maarten en de toetreding van Bonaire, Sint Eustatius en Saba tot het Nederlandse staatsbestel

—Het wetsvoorstel past een aantal rijkswetten aan aan de nieuwe staatkundige verhoudingen. Zonder deze aanpassingen kunnen de staatkundige vernieuwingen niet zonder problemen worden ingevoerd. In een groot aantal rijkswetten wordt bijvoorbeeld verwezen naar de Nederlandse Antillen, terwijl dit land na de invoering van de nieuwe staatkundige verhoudingen niet meer bestaat.


Inwerkingtreding

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip dat voor verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Inwerkingtredingsbesluit van 21-06-2016, Stb. 2016, 237

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de onderdelen B0 en Ea van artikel 2.6 van de Rijkswet aanpassing rijkswetten aan de oprichting van de nieuwe landen (invoering beroep in cassatie in belastingzaken in de Caribische delen van het Koninkrijk)

—De onderdelen B0 en Ea van artikel 2.6 treden in werking m.i.v. 01-07-2016. Die artikelen, die in het aan de ‘Raron’ ten grondslag liggende voorstel van rijkswet zijn opgenomen via het amendement-Bikker (Kamerstukken II, 32 186 (R1901), nr. 18), maken beroep in cassatie bij de Hoge Raad mogelijk tegen uitspraken van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie in belastingzaken in de Caribische delen van het Koninkrijk. Om de genoemde onderdelen in werking te kunnen laten treden, moest eerst in de Caribische delen van het Koninkrijk de mogelijkheid van hoger beroep in belastingzaken tot stand worden gebracht. Die operatie is inmiddels voltooid.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.