Stb. 2012, 251 Aanpassing dienstverlening UWV

Inwerkingtredingsbesluit van 4-6-2012, Stb. 2012, 251

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen van de Wet van 21 mei 2012 tot wijziging van de Wet structuur uitvoerings-organisatie werk en inkomen in verband met aanpassing van de dienstverlening van het uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden en de opheffing van de Raad voor werk en inkomen als publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak en van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de inzet van het re-integratiebudget Werkloosheidswet en van loonkostensubsidies (Stb. 2012, 224)

—Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juli 2012 met uitzondering van de artikelen II, IV, onderdeel Ea, V, onderdeel E, VI, VII, VIII, en IX.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.