Stb. 2009, 545 Aanpassing Code Tabaksblat

Besluit van 10-12-2009, Stb. 2009, 545

Besluit tot wijziging van het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van andere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (Stb. 747)

—Dit besluit strekt tot wijziging van het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag in verband met de aanwijzing van de aangepaste Nederlandse corporate governance code (code-Tabaksblat).
De aangepaste code bevat breed gedragen opvattingen over corporate governance. De aangepaste code legt sterker de nadruk op beïnvloeding van het gedrag van het bestuur, de raad van commissarissen en de aandeelhoudersvergadering. De code behandelt de invulling van de verantwoordelijkheden van deze drie organen en bevordert uitdrukkelijker onderlinge samenwerking, dialoog en afstemming. Ook wordt specifieke aandacht besteed aan de taakvervulling en samenstelling van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen dient een actieve rol te vervullen, onder meer op het gebied van de bezoldiging van bestuurders en verslaggeving. Nieuw is dat de code naast bepalingen voor institutionele beleggers eveneens principes voor alle aandeelhouders bevat.
Belangrijke onderwerpen in de code zijn voorts risicobeheersing, beloningsbeleid, overnames en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De gewijzigde gedragscode is - conform het bepaalde in de preambule van de code - van toepassing op boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2009 (artikel I, onder B, van dit besluit). Het jaarverslag over 2009 wordt na afloop van het boekjaar opgesteld. Dit betekent dat voor het eerst op basis van de geactualiseerde code zal worden gerapporteerd conform het beginsel van «pas toe of leg uit» in de periode van de algemene vergaderingen in het voorjaar van 2010. Beursvennootschappen dienen dan uitleg te geven over de naleving van de aangepaste code.

Inwerkingtreding 1-1-2010

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.