Stb. 2013, 326 (Aanpassingen) Warmtewet

Wet van 17-6-2013, Stb. 2013, 326

Wet tot wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen

—Deze wet betreft een novelle bij de Warmtewet. Doel van de novelle is het verminderen van de complexiteit en het verbeteren van de uitvoerbaarheid van de wet. De novelle verkleint de reikwijdte van de wet past het tariefstelsel aan. De wijzigingen betreffen onder andere:

  • de grens voor gebonden verbruikers was in de Warmtewet 1000 Kw en wordt nu verlaagd naar 100 Kw. Hiermee is aangesloten bij het verbruik van huishoudens. Met de grens van 1000 Kw zouden ook middelgrote bedrijven onder de reikwijdte van de wet vallen;
  • er vinden aanpassingen in het tariefstelsel plaats om de complexiteit ervan te verminderen. De maximumprijs gebaseerd op het niet meer dan anders (NMDA)-principe wordt het uitgangspunt;
  • de noodprocedure bij faillissement van een warmteleverancier wordt aangepast;
  • er is een regeling opgenomen over warmtemeters.
     

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 10-09-2013, Stb. 2013, 358

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 17 juni 2013 tot wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen (Stb. 2013, 326) en de Warmtewet (Stb. 2013, 325)

—Artikel I van de Wet van 17 juni 2013 tot wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen treedt in werking met ingang van 28-09-2013. De Warmtewet, met uitzondering van de artikelen, 7, tweede tot en met vierde lid, en 8, zesde lid, en artikel II van de Wet van 17 juni 2013 tot wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen treden in werking met ingang van 1 januari 2014.


Inwerkingtredingsbesluit van 24-11-2014, Stb. 2014, 478

Besluit van 24 november 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een onderdeel van de Warmtewet (Stb. 2013, 326)

—Artikel 8, zesde lid, van de Warmtewet treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.