Introductie

Geschreven door: Jaap Hoekstra op

De traditionele beslechting van geschillen door de klassieke overheidsrechter is geen vanzelfsprekendheid meer. Daarvoor heeft zich inmiddels een keur aan alternatieven aangediend. Gewezen zij op mediation, bindend advies, arbitrage en geschillen- en klachtencommissies. Maar ook op een door de officier van justitie te nemen strafbeschikking en de informele aanpak in het bestuursrecht. Bovendien verandert de procedure bij de overheidsrechter ook. Daarbij kan worden gedacht aan regiezittingen, de nieuwe zaaksbehandeling bij de bestuursrechter en het digitaal procederen, met een bijbehorende nieuwe basisprocedure in het burgerlijk recht. Ook anderszins doet de informatietechnologie zich gevoelen in de rechtspraak.

Bij deze ontwikkelingen rijzen vragen naar de motieven die daaraan ten grondslag liggen, de gevolgen ervan in het licht van onder meer rechtsbescherming, effectiviteit van geschillenbeslechting en ontwikkeling van het recht door de rechter. Daarbij doemt ook de vraag op of de procedure bij de klassieke overheidsrechter als gevolg daarvan niet haar langste tijd heeft gehad, ten koste ook van alle voordelen die daaraan zijn verbonden.

 

Het bestuur van de NJV heeft ervoor gekozen de preadviezen voor het jaar 2017 aan deze ontwikkelingen te (laten) wijden, en wel bezien vanuit een civiel-, straf- en bestuursrechtelijke invalshoek, en daarbij in opiniërende zin op vorenbedoelde hoofdvragen in te gaan. Renée Kool, Lieke Coenraad, Peter Ingelse, Bart Jan van Ettekoven, Bert Marseille en Jan Crijns zijn bereid gevonden het preadviseursschap dienaangaande op zich te nemen.

 

De preadviseurs zijn thans volop bezig met het schrijven van hun preadvies. De eerste pennenvruchten, die daarvan thans kenbaar geworden zijn, betreffen zogenoemde position papers. Deze zullen voorwerp zijn van gedachtewisseling op een daartoe op 1 februari 2017 plaats te vinden expertmeeting. Teneinde ook jonge juristen meer specifiek bij de NJV te betrekken zijn meer dan 50 jonge wetenschappers, rechters, advocaten en andere juridische professionals bereid gevonden aan deze bijeenkomst deel te nemen. De resultaten van die beraadslagingen zullen de preadviseurs in hun preadvies betrekken en van de expertmeeting zal ook een zakelijk verslag in het NJB worden gepubliceerd.

 

De jaarvergadering, waarop de preadviezen met bijbehorende vraagpunten zullen worden behandeld, zal plaatsvinden op vrijdag 9 juni 2017 in het prachtige Noord-Brabantsmuseum te Den Bosch. In de ochtend zal dan een plenaire behandeling van de preadviezen plaatsvinden, in de middag een deelgroepsgewijze bediscussiëring ervan, met weer een plenaire afrondende bespreking ervan. De jaarvergadering zal worden afgesloten met een muzikaal opgeluisterde borrel en aansluitend een walking dinner.

 

Ook in aanmerking genomen de eerste kenbare resultaten van de gedachtenvorming van de preadviseurs beloven het boeiende preadviezen en ook een levendige en inspiratievolle jaarvergadering te worden. Het bestuur van de NJV nodigt de leden hierbij dan ook reeds van harte uit de jaarvergadering te bezoeken.

 

Op deze website, de website van de NJV, en via andere media zal nog nadere berichtgeving over de preadviezen en de jaarvergadering volgen.

 

Tot slot nodig ik degenen, die nog geen lid zijn van de NJV, lid te worden van deze vereniging. Met een oprichting in 1870 is de NJV de oudste algemene juristenvereniging van Nederland. De NJV-preadviezen met de behandeling ervan op de jaarvergadering vormen ieder jaar weer een hoogtepunt in de juridische gedachtenvorming in Nederland. Het lidmaatschap van de NJV kost slechts 35 euro per jaar. Op de website van de NJV staat aangegeven hoe u zich kunt aanmelden voor het lidmaatschap van de NJV.

 

Jaap Hoekstra, Voorzitter

 

 

Naam auteur: Jaap Hoekstra
Geschreven op: 31 januari 2017

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.