Zorgen om vernieuwing Sv

Geschreven door: Redactie op

De vernieuwing van het Wetboek van Strafvordering is een zeer complex proces. Dat vraagt om een meer samenhangende aanpak en voldoende tijd. De huidige tijdsplanning - een nieuw Wetboek in 2018 - is te ambitieus. Dit waren de centrale gedachten op 10 februari tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer over de vernieuwing van het Wetboek van Strafvordering. 


Er is wel consensus over het feit dát het Wetboek van Strafvordering moet worden gemoderniseerd. Sinds 1926 is een lappendeken ontstaan waarin het moeilijk is de weg te vinden naar de juiste artikelen. Vorig jaar september werd de zogenoemde Contourennota gepubliceerd, de aanzet tot het nieuwe wetboek. Volgens de huidige planning zou het nieuwe Wetboek van Strafvordering er in 2018 moeten zijn.
 

Kritiekpunten

De hoorzitting viel uiteen in 2 delen: een blok ‘wetenschap’ en een blok ‘organisatie en praktijk’. Alle sprekers wezen op de grote spanning die er is tussen snelheid en zorgvuldigheid.

Wetenschappers van de universiteiten van Leiden, Maastricht en Utrecht waren eensluidend in hun kritiek dat ze een systematische, consistente en coherente aanpak missen. Debet hieraan is in hun ogen dat er in deelprojecten aan het nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt gewerkt. ‘Je kunt geen algemeen Wetboek maken als je niet vooraf fundamentele keuzes maakt en die op elkaar laat aansluiten’, aldus bijvoorbeeld professor Cleiren van de Universiteit van Leiden.

Hoogleraar strafrecht aan de Universiteit Maastrricht en Advocaat-Generaal Taru Spronken vatte in een position paper vijf kritiekpunten uit de wetenschap en de praktijk samen. Zij deed dat uitdrukkelijk op persoonlijke titel en niet namens de Hoge Raad of het parket bij de Hoge Raad. Ook zij wees op de complexiteit en omvang van de wetgevingsoperatie en de daarbij te realiseren doelstellingen die door het beoogde tempo waarin deze moet worden gerealiseerd onvoldoende ruimte laten voor een zorgvuldige voorbereiding c.q. probleemanalyse. Ook wees zij erop dat met het aanpassen van de wet niet automatisch de problemen in de praktijk zijn opgelost, die met name zijn ingegeven door te hoge werkbelasting, inadequate communicatie en afstemming in de strafrechtsketen en onvoldoende financiële middelen om kwaliteit te garanderen. Volgens haar ligt er (te) veel nadruk op efficiency (vereenvoudiging voorschriften, digitalisering, verkorting doorlooptijden, snel doorgeven van onderzoekswensen etc.) en er is te weinig concrete aandacht voor de implicaties daarvan voor het waarborgen van grondrechten en de kwaliteit van de opsporing en de rechtspraak.

Kees Sterk, lid van de Raad voor de rechtspraak, bracht in zijn bijdrage aan de hoorzitting drie punten naar voren. In de eerste plaats zijn er bij rechters zorgen over het proces (is dat wel voldoende zorgvuldig?), de samenhang tussen de plannen (er wordt bijvoorbeeld op aangestuurd dat er in een strafzaak veel meer dan nu het geval is achter de schermen plaatsvindt, maar wat betekent dit voor de openbaarheid van rechtspraak en bijvoorbeeld de gevoelens van slachtoffers en samenleving?) en de vraag of er wel voldoende reflectie is (zijn de grondrechten van burgers voldoende gewaarborgd?). Sterk pleitte ook voor een duidelijker omschrijving van de rolverdeling tussen betrokken partijen bij een strafzaak, zoals de rechter-commissaris, de politie, het Openbaar Ministerie en de zittingsrechter. Bovendien bracht ook hij, namens de Rechtspraak, onder de aandacht dat wetgeving alléén niet de oplossing is voor de huidige problemen in de strafrechtketen.

 

Op tweedekamer.nl zijn de diverse position papers t.b.v. de hoorzitting te vinden:

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 17 februari 2016

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.