Wetsvoorstel modernisering rechtspraak in consultatie

Het wetsvoorstel dat rechterlijke procedures eenvoudiger, begrijpelijker en sneller moeten maken, is op 24 oktober j.l. voor advies naar verschillende instanties gestuurd. Sinds die dag is ook de internetconsultatie gestart. Eerder kondigden de Rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie het gezamenlijke vernieuwingsprogramma Kwaliteit en Innovatie (KEI) aan. Dit programma moet de toekomstbestendigheid van de rechtspraak waarborgen. Het wetsvoorstel vloeit uit dit programma voort.

 

Digitalisering speelt bij de plannen een belangrijke rol, maar ook de vereenvoudiging van de procedures binnen het burgerlijk en bestuursrecht moeten een belangrijke steen bijdragen. In deze rechtsgebieden bestaan nu veel verschillende en omslachtige procedures. Die worden vervangen door nieuwe, eenvoudige en in veel opzichten snellere procedures.

Basisprocedure

Het civiele proces wordt eenvoudiger door de invoering van een basisprocedure die bestaat uit één schriftelijke ronde, één mondelinge behandeling bij de rechter en daarna een uitspraak. De kern is de mondelinge behandeling, al vrij snel na de start van de procedure. Hierdoor heeft de rechter vroeg contact met partijen en heeft hij meer regie, waardoor hij maatwerk kan leveren. Partijen horen snel wat de termijnen zijn om verweer te voeren. Dat zorgt voor kortere doorlooptijden en een overzichtelijker en meer voorspelbare rechtsgang. In het merendeel van de gevallen volgt binnen zes weken na de mondelinge behandeling een uitspraak. Is de zaak ingewikkeld, dan kan de rechter de basisprocedure aanvullen met een extra schriftelijke of mondelinge ronde. Digitaal procederen bij de civiele en de bestuursrechter wordt voor professionele partijen (ondernemingen, advocaten, verzekeraars, deurwaarders) verplicht. Burgers die zonder advocaat naar de rechter gaan mogen ook papieren stukken indienen.
Voor alle partijen wordt het straks mogelijk om via ‘Mijn Zaak’ de voortgang van gerechtelijke procedures op de computer te volgen.

Stapsgewijs

De vernieuwing en modernisering van rechtspraak wordt vanaf 2015 stapsgewijs doorgevoerd. De Rechtspraak is zich ervan bewust dat het in rechtszaken om vertrouwelijke informatie draait. Pas als het digitale systeem voldoet aan alle veiligheidseisen, zal het worden ingevoerd. Voordat het zover is, wordt het systeem uitvoerig getest en geleidelijk ingevoerd.
De minister van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor de benodigde wetswijzigingen die het vernieuwingsprogramma mogelijk moeten maken, de Rechtspraak richt zich op procesinnovatie en digitalisering van procedures en werkprocessen.
Het wetsvoorstel Vereenvoudiging en digitalisering rechtspraak en de bijbehorende Memorie van Toelichting zijn te vinden op internetconsultatie. nl alwaar tot 20 december a.s. op het voorstel gereageerd kan worden. Op rechtspraak.nl is een Themadossier Modernisering rechtspraak gepubliceerd waarin alles over het programma is te vinden.

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.