Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2020

Geschreven door: Redactie op

De Europese Commissie heeft haar werkprogramma voor 2020 aangenomen. Dat geeft een overzicht van de maatregelen die de Commissie in 2020 zal nemen om de politieke beleidslijnen van voorzitter Von der Leyen om te zetten in concrete maatregelen. 

In 2020 begint de Europese Commissie met het omzetten van de zes grote ambities van voorzitter Von der Leyen in concrete initiatieven. Die zullen worden besproken en uitgevoerd in samenwerking met het Europees Parlement, de lidstaten en andere partners.

Een Europese Green Deal

De Commissie heeft de eerste belangrijke initiatieven in december 2019 en januari 2020 ingediend. Zij zal nu een Europese klimaatwet voorstellen waarin de doelstelling wordt vastgelegd van een koolstofneutraal Europa tegen 2050. Alle inspanningen zullen worden gebundeld in een Europees klimaatpact, met inbreng van de regio’s, lokale gemeenschappen, het maatschappelijk middenveld, scholen, het bedrijfsleven en particulieren. De EU zal ook het voortouw nemen in de internationale onderhandelingen in de aanloop naar de klimaatconferentie van Glasgow. De Commissie zal initiatieven presenteren om het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan en zal landbouwers met een ‘van boer tot bord’-strategie helpen om op duurzamere wijze hoogwaardige, betaalbare en veilige voedingsmiddelen te produceren.


Het digitale tijdperk

Dankzij een nieuwe Europese gegevensstrategie zal de Unie maximaal kunnen profiteren van de enorme waarde van niet-persoonsgebonden gegevens als een steeds omvangrijker en herbruikbaar goed in de digitale economie. Het potentieel van digitale gegevens moet zo goed mogelijk worden benut en kunstmatige intelligentie moet worden ontwikkeld en toegepast met inachtneming van Europese waarden en grondrechten. De wet inzake digitale diensten zal de eengemaakte markt voor digitale diensten versterken en kleine ondernemingen juridische duidelijkheid en een gelijk speelveld verschaffen.


Economie is er voor mensen

In januari 2020 heeft de Commissie haar eerste ideeën voor een sterk sociaal Europa gepresenteerd. Zij zal nu actie ondernemen om zowel de digitale transformatie als de klimaattransitie te verankeren in de unieke sociale markteconomie, waardoor sociale rechtvaardigheid, duurzaamheid en economische groei zullen samengaan. Met inachtneming van nationale tradities zal de Commissie voorstellen doen voor billijke minimumlonen voor werknemers in de EU, voor een Europees werkloosheidsherverzekeringsstelsel en voor doeltreffende en eerlijke belastingen. De Commissie zal ook een Europese kindergarantie voorstellen om te waarborgen dat kinderen toegang hebben tot basisvoorzieningen.

Sterker Europa in de wereld

De Commissie zal nieuwe strategieën ontwikkelen voor de samenwerking met buurlanden in Afrika en de Westelijke Balkan. Zij blijft aandringen op de opening van toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië. Tegelijk zal zij proberen het momentum vast te houden door voorstellen voor een beter toetredingsproces in te dienen, onder meer wat de uitbreidingsmethode en een versterkt investeringskader betreft. De Commissie zal zich blijven inzetten om de op regels gebaseerde orde te handhaven en bij te werken zodat zij is aangepast aan de realiteit van vandaag. Om de geopolitieke rol van de Commissie te versterken, hebben alle initiatieven van het werkprogramma een sterke buitenlandse dimensie.


Europese levenswijze

De Commissie zal een nieuw migratie- en asielpact presenteren, als hoeksteen van de hervorming van het asielbeleid. Er komen initiatieven om meer te investeren in de vaardigheden van mensen en om hen te helpen het hoofd bieden aan de uitdagingen van de digitalisering en de klimaatverandering. De Commissie zal ook een nieuwe strategie voor de EU-veiligheidsunie presenteren met gebieden waarop de Unie de lidstaten beter kan ondersteunen bij het verzekeren van de veiligheid: onder meer het bestrijden van terrorisme en georganiseerde misdaad, het voorkomen en opsporen van hybride bedreigingen, het verbeteren van de cyberbeveiliging en het versterken van de weerbaarheid van de kritieke infrastructuur.


Impuls Europese democratie

Samen met de andere instellingen en partners van de EU zal de Commissie de conferentie over de toekomst van Europa openen en burgers betrekken bij het vormgeven van EU-maatregelen. De Commissie zal een sterke rechtsstatelijke cultuur in de EU blijven verzekeren. De Commissie zal oog hebben voor de gevolgen van de nieuwe demografische realiteit voor werkgelegenheid, sociale bescherming, volksgezondheid, overheidsfinanciën, regionaal beleid, digitale connectiviteit, vaardigheden en integratie.

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 4 februari 2020

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.