Vragen aan EU-Hof over uitleg openbare ordebegrip in de Terugkeerrichtlijn

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 23 oktober j.l. in twee hogerberoepszaken van vreemdelingen prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de EU. De Raad van State wil uitleg van het Hof over de vraag wanneer een illegale vreemdeling een gevaar voor de openbare orde vormt op grond van de Europese Terugkeerrichtlijn.

 

De procedures hebben betrekking op twee besluiten van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, die tot gevolg hebben dat de betrokken vreemdelingen Nederland onmiddellijk moeten verlaten. Normaal wordt aan vreemdelingen een termijn van vier weken gegund om vrijwillig te vertrekken, maar de staatssecretaris is daar in deze zaken van afgeweken omdat de vreemdelingen een gevaar voor de openbare orde zouden vormen. De Raad van State wil van het Hof uitleg over de vraag hoe het begrip ‘gevaar voor de openbare orde’ in de Terugkeerrichtlijn moet worden uitgelegd. Zo wil de Raad van State weten of een vreemdeling al een gevaar voor de openbare orde vormt als hij alleen verdacht wordt van een misdrijf, of dat daarvan alleen sprake kan zijn bij een veroordeling door de rechter en zo ja, of die veroordeling dan ook onherroepelijk moet zijn. Verder wil de Raad van State van het Hof weten of de staatssecretaris nog andere feiten en omstandigheden moet betrekken bij de vraag of een vreemdeling een gevaar vormt voor de openbare orde, zoals de ernst en aard van het misdrijf, het tijdsverloop en de intentie van de vreemdeling. Ten slotte wil de Raad van State uitleg over de vraag of deze feiten en omstandigheden een rol spelen bij de keuze van de staatssecretaris tussen aan de ene kant het verkorten van de termijn om Nederland vrijwillig te verlaten en aan de andere kant het geheel achterwege laten van een termijn voor vrijwillig vertrek.

 

De verwijzingsuitspraken zijn te vinden op www.raadvanstate.nl: uitspraak 201112799/1/V3 en 201202062/1/V3

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.