Voorjaarsnota 2014

De Voorjaarsnota 2014 is de eerste rapportage van het kabinet over de uitvoering van de begroting 2014. Hierin geeft het kabinet een overzicht van de wijzigingen voor het begrotingsjaar 2014 ten opzichte van Miljoenennota 2014 en Begrotingsafspraken 2014. Deze bijstellingen zijn
gebaseerd op nieuwe macro-economische ramingen uit het Centraal Economisch Plan (CEP) 2014 van het Centraal Planbureau (CPB) en inzichten over de begrotingsuitvoering.

De uitvoering van de begroting 2014 kent mee- en tegenvallers. De meevallers zijn met name het gevolg van lager dan verwachte werkloosheids- en zorguitgaven. Tegelijkertijd is sprake van budgettaire problematiek, mede als gevolg van de ontwikkeling van ruilvoet onder de kaders. Per saldo is het gelukt het uitgavenkader voor dit jaar te sluiten. Er is sprake van een verbetering van het EMU-saldo ten opzichte van de Miljoenennota. Het EMU-saldo 2014 komt naar verwachting uit op een tekort van 2,7% van het bruto binnenlands product (bbp). De EMU-schuld 2014 komt naar verwachting uit op 73,9% bbp. De Voorjaarsnota is als volgt opgebouwd: paragraaf 2 gaat in op het economisch beeld voor dit jaar. Vervolgens gaat paragraaf 3 in op de uitgavenzijde van de begroting en kijkt paragraaf 4 naar de inkomstenkant. Dit resulteert in paragraaf 5 in het EMU-saldo en de EMU-schuld voor 2014. Tot slot worden het EMU-saldo en de EMU-schuld vergeleken ten opzichte van de Eurozone. Bijlage 1 presenteert de budgettaire kerngegevens. Bijlage 2 geeft een overzicht van interventies in de financiële sector. Bijlage 3 bevat de verticale toelichtingen op de individuele begrotingshoofdstukken.

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.