VN rapporteurs roepen Nederland op met spoed noodhulp te bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers voor Kerstmis

Geschreven door: Redactie op

Drie Speciaal Rapporteurs van de Verenigde Naties hebben de Nederlandse regering vandaag opgeroepen onmiddellijk  'bed, bad en brood' te bieden aan dakloze irreguliere migranten, zoals uitgeprocedeerde asielzoekers. Het Nederlandse beleid om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te sluiten van noodhulp (voedsel, kleding en opvang) is volgens de VN experts, prima facie, een overtreding van internationale mensenrechtenverdragen waaraan Nederland gebonden is, waaronder het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten en het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind.

De VN-mensenrechtenrapporteurs hebben een zogenaamde 'Urgent Appeal Letter' gestuurd aan de Nederlandse regering met de oproep om onmiddellijk noodhulp te bieden aan deze kwetsbare groep. Dit soort communicaties wordt alleen aan overheden verstuurd in spoedeisende gevallen, wanneer er sprake is van (dreigende) ernstige gevolgen voor betrokkenen. Gelet op de dakloosheid van deze uitgeprocedeerde asielzoekers en de aankomende winter, is een ‘Urgent Appeal Letter’ verstuurd door de experts.

Op 10 november 2014 heeft het Europees Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa (ECSR) rapporten openbaar gemaakt over de verplichtingen van Nederland bij de opvang van (uitgeprocedeerde) asielzoekers en ongedocumenteerde migranten (klachtnummers 86/2012 en 90/2013). Daarin kwam het ECSR tot het oordeel dat Nederland de artikelen 13 lid 4 (recht op sociale en geneeskundige bijstand) en 31 lid 2 (recht op huisvesting) van het ESH schendt. Het deed de aanbeveling om direct maatregelen te nemen om de betrokken personen bed, bad en brood te verschaffen.

Staatssecretaris Teeven heeft daarop laten weten zijn beleid niet te willen aanpassen. Dit omdat het nog geen juridisch bindende uitspraak zou betreffen, maar alleen een voorlopig standpunt van een 'ondercommissie'. Teeven wil de uitspraak bestuderen en het definitieve standpunt van het Comité van Ministers van de Raad van Europa afwachten. Tom Barkhuysen betoogde eerder in zijn Vooraf van 17 november 2014 al dat dit traineren door Teeven afkeuring verdient. De uitspraken van het ECSR zijn weliswaar niet juridisch bindend, maar wel gezaghebbend. In feite staat al vast dat Nederland zijn verplichtingen onder het ESH en het IVESCR niet nakomt, het ontbreken van een beslissing van het CvM ten spijt. En zelfs wanneer daarover nog twijfel zou kunnen bestaan dan dwingt het Weens Verdragenverdrag tot uitvoering te goeder trouw van verdragsverplichtingen en om in afwachting van een oordeel van het CvM wel al opvang te gaan bieden aan illegalen die niet meewerken aan hun uitzetting.

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 16 december 2014

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reacties

Frits Jansen schreef op :
Hoe pak je een bewindspersoon aan die lak heeft aan de rechtsstaat en uitspraken van rechters negeert? Eigenlijk is het verbazend dat Teeven nog geen motie van wantrouwen aan zijn broek heeft gehad. Een vervolging wegens ambtsmisdrijven is mogelijk als de Kamer dat wil. Maar dan moet wel een echt strafbaar feit zijn gepleegd.

Het OM zal niet tegen Teeven optreden, want Teeven is feitelijk de baas over het OM, al heeft hij slechts een aanwijzingsbevoegdheid. En hij is ook de baas van de politie. In een bananenrepubliek zou dan het leger tegen de bewindspersoon kunnen optreden. Nog een stap verder gaat het "rechtsmiddel" van een echte revolutie.

In VVD-kringen leeft het misverstand van het "primaat van de politiek". Hoewel deze partij de mond vol heeft over de "rechtsstaat" (maar dan in de zin van "meer blauw op straat") ontkent de VVD zo in feite de rechtsstaat in de klassieke betekenis van een staat met gescheiden machten die geen van drieën de baas zijn.

Professor Barkhuysen zou zich nier nog stelliger over moeten uitspreken, want juist in zijn faculteit zitten een aantal akelig rechtse hoogleraren (rond Paul Cliteur) die de VVD steunen in haar abjecte opvattingen.

Essentieel is het om te beseffen dat de kiezer NIET altijd gelijk heeft, en zeker niet zijn gekozen vertegenwoordigers.. In de geschiedenis zijn er genoeg voorbeelden van akelige grondrechtenschendingen door politici. Zoals door Teeven, die met zijn beleid natuurlijk hoopt dat PVVers overstappen naar de VVD,

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.