Vervallen paspoort jihadgangers

Geschreven door: Redactie op

De Rijksministerraad heeft op 4 september 2015 op voorstel van de Minister van BZK ingestemd met een wijziging van de Paspoortwet. Doel is het voorkomen van de uitreis van personen naar jihadgebieden. Het wetsvoorstel regelt het automatisch vervallen van paspoorten en identiteitskaarten als een uitreisverbod wordt opgelegd door de Minister van VenJ.

De mogelijkheid tot het opleggen van een uitreisverbod wordt geregeld in de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding van de Minister van VenJ. Dit wetsvoorstel is begin juli naar de Raad van State gestuurd voor advies. Deze wijziging van de Paspoortwet versterkt de effectiviteit van het in te voeren uitreisverbod. Paspoorten en identiteitskaart van mensen met een uitreisverbod vervallen van rechtswege. Zij moeten hun paspoort en identiteitskaart direct inleveren; doen ze dat niet dan worden deze als ongeldig geregistreerd in de databank van Interpol.

Omdat personen van wie het paspoort of identiteitskaart is vervallen wel aan de wettelijke identificatieplichten moeten kunnen voldoen, krijgen zij een vervangend identiteitsdocument. Hiermee kunnen ze zich identificeren, maar niet reizen buiten het Schengengebied.

Het wetsvoorstel is voor advies aan de Raad van State van het Koninkrijk gestuurd. De tekst van het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.  

 

Bron: www.rijksoverheid.nl

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 7 september 2015

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.