Verschillen in uitvoering Participatiewet

Geschreven door: Redactie op

De Inspectie SZW heeft onderzocht of de gemeenten in de uitvoeringspraktijk van de Participatiewet de arbeidsverplichtingen aan bijstandsgerechtigden hebben opgelegd en de naleving daarvan hebben gehandhaafd. Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten een aantal arbeidsverplichtingen uit de Participatiewet moeilijk uitvoerbaar vinden en niet alle opgenomen verplichtingen gebruiken. Tevens komt naar voren dat gemeenten een eigen invulling geven aan de volgorde van het toepassen en aan de hoogte van de maatregelen.

De Inspectie SZW komt op basis van het onderzoek tot de volgende conclusies: Alle onderzochte gemeenten hebben een afstemmingsverordening vastgesteld waarin hoogte en duur van maatregelen worden gespecificeerd. 5% van de onderzochte gemeenten heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om, aanvullend op de bepalingen van de Participatiewet, beleid vast te stellen over de wijze waarop de regels over het al dan niet nakomen van de arbeidsverplichtingen binnen de gemeente worden toegepast. Klantmanagers hebben hierdoor een grote mate van vrijheid in de uitvoering. Hierdoor is er niet alleen tussen gemeenten sprake van verschillen bij de uitvoering, maar ook binnen gemeenten tussen verschillende klantmanagers. De Inspectie is van oordeel dat dat ertoe kan leiden dat de met de Participatiewet nagestreefde rechtsgelijkheid bij het handhaven van de arbeidsverplichtingen in het gedrang komt. De Inspectie constateert afstand tussen wetgeving en uitvoeringspraktijk en vraagt zich af of deze afstand kan worden verkleind zonder daarbij ook de wetgeving nader te bezien. Een reactie met betrekking tot deze laatste suggestie wordt door de Minister van SZW overgelaten aan een nieuw kabinet.

 

Bron: brief van de Minister van SZW (05-09-2017) bij de aanbieding van het Inspectie SZW rapport over handhaving van de arbeidsverplichtingen in de Participatiewet (Kamerstukken II 2016/17, 34 352, nr. 64)

 

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 14 september 2017

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.