Verlies Nederlanderschap kan in de praktijk onrechtvaardig uitpakken

Het wetsvoorstel dat ervoor moet gaan zorgen dat mensen met een dubbele nationaliteit het Nederlanderschap automatisch kwijtraken bij veroordeling wegens lidmaatschap van een terroristische groepering, kan in de praktijk leiden tot buitensporige en onrechtvaardige gevolgen. Dat staat in het wetgevingsadvies van de Raad voor de rechtspraak naar aanleiding van het wetsvoorstel dat de Rijkswet op het Nederlanderschap wijzigt.

 

Volgens het wetsvoorstel raken mensen het Nederlanderschap van rechtswege (automatisch) kwijt als de rechter hen veroordeelt voor het lidmaatschap van een terroristische groepering. Daarnaast wordt de Rijkswet aangevuld met de bepaling dat dit niet kan, als staatsloosheid daarvan het gevolg is. De Raad voor de rechtspraak wijst erop dat de minister een veroordeelde van deelname aan een terroristische groepering het Nederlanderschap ook nu al kan ontnemen. Het is de Raad niet duidelijk waarom deze mogelijkheid niet toereikend is.

 

Ongelijke behandeling

De Raad wijst er in zijn advies ook op dat het verlies van het Nederlanderschap mogelijk niet in alle gevallen in verhouding staat tot het gepleegde feit. Om dit te verduidelijken geeft de Raad een verzonnen voorbeeld: twee mannen worden veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf wegens deelname aan een terroristische organisatie. De deelname bestaat feitelijk uit een collecte voor deze organisatie. Als een van beide mannen een tweede nationaliteit heeft, raakt hij bovenop de gevangenisstraf ook zijn Nederlanderschap kwijt – een groot verschil in behandeling van dit tweetal. Ook wijst de Raad erop dat iemand met alleen de Nederlandse nationaliteit gruwelijke aanslagen kan plegen zonder het risico te lopen zijn nationaliteit te verliezen, terwijl een veel lichtere vorm van terroristische activiteiten (bijvoorbeeld fondsenwerving) door iemand met een dubbele nationaliteit wél leidt tot verlies van het Nederlanderschap. Eveneens klemt het dat een Nederlander met dubbele nationaliteit in het buitenland mogelijk ongestraft aanslagen kan plegen (in de praktijk blijkt dat zeer lastig te bewijzen), terwijl iemand met dubbele nationaliteit voor veel lichtere - al dan niet in het binnenland gepleegde - vergrijpen wel het Nederlanderschap verliest.

 

Toelichting

De Raad vraagt zich in het wetgevingsadvies af of het wetsvoorstel wel goed doordacht is. De Raad adviseert de praktische gevolgen van het wetsvoorstel beter in de Memorie van Toelichting te vermelden. Nu ontbreken die geheel.

 

Het advies is te vinden op www.rechtspraak.nl.

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.