Verlenging implementatietermijn invoering Wet DBA

Geschreven door: Redactie op

De Staatssecretaris van Financiën heeft besloten de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) op te schorten vanwege de onrust en onzekerheid over deze wet bij opdrachtgevers en opdrachtnemers.

De Staatssecretaris van Financiën heeft de tweede voortgangsrapportage DBA en de eindrapportage van de Commissie beoordeling modelovereenkomsten Wet DBA naar de Tweede Kamer gestuurd. Hij constateert dat er veel onrust en onzekerheid heerst bij opdrachtgevers en opdrachtnemers over de Wet DBA en wil dat deze onzekerheid zo snel mogelijk wordt weggenomen. Daartoe schort hij om te beginnen de handhaving op. Hij verlengt namelijk de implementatietermijn voor de volledige invoering van de Wet DBA tot in ieder geval 1 januari 2018.
Gedurende die opschortingsperiode staan de volgende punten op het programma:
1. Herijking van de criteria ‘vrije vervanging’ en ‘gezagsverhouding’.
2. Een andere rol voor de Belastingdienst. De Belastingdienst zal niet handhaven zolang de herijking loopt. Verder wenst de staatssecretaris een meer coachende rol voor de Belastingdienst. Daarnaast zal de Belastingdienst oneerlijke concurrentie aanpakken door voor de groep evident kwaadwillenden met ingang van 1 mei 2017 te starten met een (repressief) handhavingsbeleid. Voor deze groep geldt dus geen opschortingsperiode.
3. Uitzondering ketenbepaling Wet werk en zekerheid. De Minister van SZW staat open voor verzoeken van sociale partners om daar waar het knelt passende maatregelen te nemen als dat voor een aantal sectoren noodzakelijk wordt gevonden, zoals bijvoorbeeld bij de omroep, de media en de kunst en cultuursector. Voor de goede orde merkt de staatssecretaris op dat cao-partijen ook nu al, zonder tussenkomst van de Minister van SZW, de ketenbepaling kunnen verruimen.
Verder zal de staatssecretaris ook kijken naar het gebruik van de algemene modelovereenkomsten. Om
duidelijk te maken hoe de Belastingdienst daarmee zal omgaan, zal hij een beleidsbesluit publiceren.

 

bron: taxlive.nl

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 22 november 2016

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.