Uitgebreid motiveren leidt tot meer begrip vonnissen

Geschreven door: Redactie op

Rechterlijke vonnissen worden beter begrepen sinds rechters deze uitgebreider en meer gestructureerd motiveren. Dit leidt tot een grotere acceptatie van de bewezenverklaring. Dat blijkt uit een onderzoek van de Radboud Universiteit in opdracht van de koepel van strafrechters, het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS).

Aanleiding voor het onderzoek is het tien jaar geleden gestarte Project Motiveringsverbetering in Strafvonnissen (Promis). De doelstelling van Promis was om ‘de verdachte, de raadsman, andere betrokkenen en de maatschappij als geheel een beter inzicht in het denkproces van de rechter te geven’. Of dit is gelukt, werd onderzocht door middel van interviews met slachtoffers, verdachten, journalisten, communicatiemedewerkers van gerechten, persvoorlichters, persrechters, persofficieren, advocaten en leden van het OM. Voorts is een enquête gehouden onder journalisten, zijn ‘oude stijl’- en ‘nieuwe stijl’-vonnissen aan een breed publiek voorgelegd en is een leesbaarheidstoets uitgevoerd.

Denkwijze rechters

Rechters die volgens Promis een vonnis schrijven, motiveren uitgebreider en meer gestructureerd hoe zij tot een oordeel komen. De gedachte is dat de lezer daardoor meer inzicht in de denkwijze van de rechters krijgt. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt nu dat dit inderdaad het geval is. Ook leiden begrijpelijkere vonnissen tot meer acceptatie van de bewezenverklaring.

Strafmaat

Overigens blijkt uit het onderzoek dat meer begrip voor de bewezenverklaring niet samengaat met meer acceptatie van de strafmaat. Het LOVS heeft inmiddels zijn commissie rechtseenheid verzocht voorstellen te doen die rechters helpen de strafmaat uitgebreider en meer gestructureerd te motiveren.


Bron : www.rechtspraak.nl

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 17 februari 2015

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reacties

a.zecha schreef op :
De doelstelling van Promis onderschrijvend, slechts een navolgende suggestie.
Een zinsnede als “derden binnen te leiden in het straf rechterlijk en humanitair rechterlijk denken van de recht sprekende en straf uitsprekende rechter “ verstrekt m.i. een wat ruimere inhoud, betekenis en connotatie aan derden dan de vonnissen “uitgebreider en meer gestructureerd motiveren”. Het laat meer ruimte vrij om op flexibele wijze actuele/bestaande publieke, politieke en/of media hypes zo nodig te beantwoorden.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.