Twee wetsvoorstellen Eigen bijdrage daders ingediend bij de Tweede Kamer

Minister Opstelten en staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) hebben twee wetsvoorstellen ingediend bij de Tweede Kamer die ervoor pleiten een deel van de kosten die de overheid maakt voor de opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten en voor het verblijf in een justitiële inrichting te verhalen op de daders.

Daders gaan een bijdrage leveren in de kosten van de zorg aan slachtoffers van strafbare feiten, zodat een deel van de opbrengsten naar de slachtofferzorg kan. En veroordeelden gaan een eigen bijdrage betalen voor verblijf in een inrichting. Deze maatregelen vloeien voort uit het regeerakkord. De bijdrage voor kosten van de veroordeling en slachtofferzorg moet samen met de eigen bijdrage voor het verblijf in een justitiële inrichting leiden tot een netto opbrengst van € 65 miljoen per jaar.

Eigen bijdrage in de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg

Volgens beide bewindslieden hebben veroordeelden de wet overtreden en een straf gekregen; zij hebben het optreden van de overheid uitgelokt en worden daarvoor verantwoordelijk gehouden. Daarom vinden de minister en staatsecretaris het niet vanzelfsprekend dat de samenleving alleen of in hoofdzaak opdraait voor de kosten voor strafvorderlijk optreden, slachtofferzorg en tenuitvoerlegging van straffen. Vanwege de hoge kosten, wordt de dader geacht bij te dragen. Veroordeelden, van wie de straf onherroepelijk is geworden, betalen daarom straks een bijdrage in de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg. Daarmee sluit Nederland aan bij een aantal andere Europese landen die een soortgelijke regeling kennen.

Het eerste wetsvoorstel omvat dus de kosten van politie, openbaar ministerie en NFI, berechting en van de slachtofferzorg. Veroordeelden betalen een deel van de kosten in de vorm van een vast (forfaitair) bedrag, waarvan de hoogte varieert. Dat hangt er bijvoorbeeld vanaf of een enkelvoudige of een meervoudige kamer de verdachte veroordeelt.

Omdat de bijdrage wordt geïnd nadat de straf onherroepelijk is geworden, is er geen omvangrijke administratie nodig. Het maakt niet uit of de verdachte straf krijgt voor éeen of meerdere delicten, zolang er één strafproces wordt gevoerd, betaalt hij maar één bedrag. Het kabinet wil hiermee voorkomen dat de maatregel de resocialisatie van de veroordeelde in de weg staat of andere (sociale) problemen veroorzaakt. Daarom krijgt elke betalingsplichtige een standaardbetalingsregeling aangeboden van zes maandelijkse termijnen. Ook is een individuele betalingsregeling of (tijdelijk) uitstel van betaling mogelijk. Bij de inning wordt dus rekening gehouden met het inkomen van betrokkene.

Eigen bijdrage voor verblijf in een inrichting

In het tweede wetsvoorstel staat dat gedetineerden, tbs-gestelden en ouders van veroordeelde jeugdigen een eigen bijdrage betalen voor verblijf in een inrichting. Er geldt een bijdrage van € 16 per dag, met een maximum van twee jaar. Voor ouders van veroordeelde jeugdigen geldt straks een lagere bijdrage die in overeenstemming is met de nieuwe Jeugdwet.

Om de bijdrageplichtige de kans te geven om eerst een inkomen te verwerven, wordt de bijdrage pas opgelegd na afloop van de detentieperiode. Overigens geldt dezelfde betalingsregeling als voor de kosten voor strafvorderlijk optreden en slachtofferzorg.

Bij plaatsing van een jeugdige in een justitiële jeugdinrichting neemt de overheid (een belangrijk deel van) de verzorging van de jeugdige over en daarmee ook de kosten voor het onderhoud van de jeugdige. Wanneer de kosten van het verblijf voor rekening van de overheid komen, dragen onderhoudsplichtige ouders hierin bij.

Nader rapport inzake de twee wetsvoorstellen

De Afdeling advisering van de Raad van State stelde een nader rapport op inzake het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg. Tevens gaf de Afdeling advies met betrekking tot het voorstel van wet tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enige andere wetten in verband met de eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting.
Beide wetsvoorstellen hebben de Afdeling advisering van de Raad van State aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen ten aanzien van de maatschappelijke en financiële effecten, het niveau van regelgeving, het overgangsrecht, de verhouding tot artikel 6 EVRM en het verzet tegen een strafbeschikking. De Afdeling oordeelde dat in verband daarmee de voorstellen aanpassing behoeven en dat de toelichting op bepaalde punten dient te worden aangevuld.


Bron: www.rijksoverheid.nl

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.