Tuchtrecht voor alle bankmedewerkers

Er komt tuchtrecht in de hele bankensector. Met een voorgestelde wetswijziging ondersteunt het kabinet het initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) om te komen tot gedragsregels met tuchtrecht voor alle bankmedewerkers. Dit is in lijn met de kabinetsvisie voor de Nederlandse bankensector waarin het belang van tuchtrecht wordt onderschreven. Het kabinet vindt het van belang dat de sector tuchtrecht zelf organiseert. 

Daarnaast heeft de ministerraad op 14 maart besloten om ter ondersteuning van het initiatief van de NVB de reikwijdte van de sinds 2013 geldende (bankiers)eed of -belofte verder uit te breiden tot alle medewerkers bij een bank. De eed of belofte geldt al voor bestuurders en interne toezichthouders van financiële ondernemingen in den brede en is in voorbereiding voor medewerkers met klantcontact en medewerkers die het risicoprofiel van de financiële onderneming wezenlijk kunnen beïnvloeden, zoals effectenhandelaren.

Met de introductie van tuchtrecht en de uitbreiding van de reikwijdte van de bankierseed worden verdere stappen gezet voor een integere en beheerste bedrijfsvoering bij banken. Naar verwachting gaan beide maatregelen voor nieuwe medewerkers in vanaf 1 januari 2015 en voor bestaande medewerkers per 2016. De afgelopen jaren hebben zich omvangrijke incidenten voorgedaan op de financiële markten waardoor het vertrouwen van de consument in financiële ondernemingen, waaronder banken in het bijzonder, ernstig is geschaad. Hierop is een groot aantal maatregelen getroffen, zowel door de (bancaire) sector zelf als door de overheid. Deze maatregelen zijn enerzijds gericht op het zoveel mogelijk voorkomen van nieuwe incidenten, zoals maatregelen met betrekking tot het verhogen van de kapitaalseisen bij banken en de introductie van de algemene zorgplicht. Anderzijds zijn deze maatregelen gericht op het (verder) herstellen van vertrouwen van de consument in financiële ondernemingen en daarmee in de financiële markten.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2015 voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

www.rijksoverheid.nl

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reacties

Frits Jansen schreef op :
Al die maatregelen zijn naïef. In een commerciële organisatie ligt de nadruk op scoren. Wie niet scoort krijgt minder salaris, en moet voor zijn/haar carrière vrezen. Invoering van "ethische" regels leidt tot schijnheiligheid. iedereen weet dan dat bepaalde methoden niet mogen, maar wel moeten. De directie houdt z'n straatje schoon door zondaars meteen op straat te zetten. Zodat alles in het geniep moet.

Wie carrière wil maken en aast op de stoel van zijn chef kan die verraden als die zich niet aan de "ethische" regels houdt. Er zijn al bedrijven bijna failliet gegaan doordat managers elkaar op die manier met elkaar streden, in plaats van door orders binnen te brengen.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.